Begravning

När en anhörig går bort omkullkastas vardagen och inget är sig likt. Som nära anhörig uppstår många praktiska frågor som du måste ta ställning till samtidigt som du kan ha en tung sorg att bära.

Kom ihåg att du inte behöver ha så bråttom med allt det praktiska. Här kan du läsa om hur planering och genomförande av en begravningsgudstjänst brukar gå till.

Tillsammans med andra anhöriga kan du tänka igenom hur ni vill att begravningen ska utformas. Kanske finns det också önskemål från den avlidne att beakta. Den avlidnes eventuella önskningar bör följas så långt det är möjligt.

Vill du ha hjälp kan du kontakta oss:

Läs mer om praktiska frågor kring begravningen.

Prästen tar kontakt

Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga. De kommer tillsammans överens om var man ska träffas. Mötet kan ske i hemmet eller på prästens arbetsrum.

Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen.  Ibland finns det omständigheter som försvårar situationen för anhöriga. Då kan det vara bra att få en tidig kontakt med prästen.

Kontaktuppgifter till präster och annan personal.

Musik och psalmer 

De anhöriga och prästen väljer tillsammans med musikern de psalmer och övrig musik som ska ingå i begravningsgudstjänsten. Prästen är ytterst ansvarig för alla moment i gudstjänsten.

Personal vid begravningen

Församlingen har flera medarbetare som kan vara delaktiga vid en begravnings genomförande, och som kan involveras efteråt. Utöver prästen är det kyrkogårdspersonal, vaktmästare, musiker, diakon och husmor - allt efter hur begravningen ser ut. I uppgifterna ingår det att finnas till hands för anhöriga och besökare. 

Den avlidnes önskemål

Enligt begravningslagen ska man ta hänsyn till den avlidnes egna önskemål, skrivna eller oskrivna, kring begravningen. Om det uppstår oenighet bland anhöriga om hur man ska gå till väga har de laglig rätt att vända sig till församlingen för att få hjälp att komma överens.

Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vävnad eller ett stycke broderat tyg som läggs över kistan under begravningsgudstjänsten. Församlingarna i Bodarne pastorat har bårtäcken till utlåning. Anhöriga kan också använda ett eget bårtäcke.  

Avslutning

Vid kistgravsättning i Skagershult, Finnerödja och Tived kan begravningsgudstjänsten avslutas med s. k. processionsbärning.
I Laxå ligger kyrkogårdarna en bit från kyrkan, transport sker därför med begravningsbil, sedan kan man avsluta med processionsbärning vid kyrkogården. 

Minnesstund 

I anslutning till begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas i bostaden, i församlingshem eller i annan lokal. Många gånger deltar prästen och kan framföra ett tack å de anhörigas vägnar till dem som har deltagit samt läsa minnesadresser och blomsterhyllningar.

Om den döde var medlem i Svenska kyrkan kan man ha minnesstund i Casselgården eller församlingshemmen i Finnerödja, Tived och Hasselfors utan kostnad.

Begravningstider

Våra begravningstider i Bodarne pastorat är fredagar 10:00, 12:00 och 14:00.
Hör av dig till pastorsexpeditionen om du vill boka en begravning eller minnesstund: 0584-100 20.

Läs mer om praktiska frågor kring begravningsgudstjänsten.