Skagershults kyrka
Foto: Mårten Ericsson

Skagershults kyrka

På 1870-talet tog man den gamla kyrkan ur bruk och ersatte med en ny stenkyrka som byggdes av Hasselfors Bruk. Efter en brand uppfördes en ny kyrka som ritades av Ferdinand Boberg. Kyrkan är byggd av kalksten, sockeln är av granit. Kyrkan består av ett långhus, på den sydvästra sidan finns kyrktorn och huvudentré. Kyrkan är försedd med ett sadeltak som är täckt med skiffer, tornets tak är täckt med koppar och längst upp i tornspiran finns en torntupp. I början av 2000-talet genomgick kyrkan en större renovering då bl.a bergvärme installerades.

Kyrkan ligger ganska högt, mitt i Hasselfors samhälle.

Vägbeskrivning
När man kommer in i Hasselfors fortsätter man bara rakt igenom samhället. Kyrkan ligger på en liten höjd alldeles intill vägen.