Döpas

Ett nyfött barn – "Med vår glädje över livets under, och ett nyfött barn i våra händer kommer vi till dig som gav oss livet. Kommer vi till dig som gav oss livet”

Boka dop

Välkommen att kontakta oss om du vill döpas i någon av Bodarne pastorats kyrkor.

Dop

Ett dop innebär så mycket mer än att vara en fin namngivningsceremoni. Det kan bli en överraskning för många föräldrar som vill döpa sitt barn. Genom dopet välkomnas barnet in i som medlem i Svenska kyrkan och den lokala församlingen. Både barn och vuxna döps i Svenska kyrkan.

Dopsamtal

Inför dopet behövs en kontakt med föräldrarna eller med dopkandidaten om det är en vuxen person. Man bokar tid för dopsamtal i god tid. Församlingar har olika rutiner för detta. Vid samtalet lär prästen känna familjen och barnet och får möjlighet att lyssna till alla de tankar som finns kring tro, tvivel, dop och ansvar.
Tillsammans resonerar man om dopets innebörd och planerar dopgudstjänstens utformning så att alla kan känna sig trygga kring vad som komme att hända. Prästen är ytterst ansvarig för dopgudstjänstens alla moment.

Dop som tonåring eller vuxen

Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. De erbjuds en kort undervisning som ofta sker i samband med konfirmation. De som har döpts i ett annat kristet samfund är välkomna in i Svenska kyrkan, något nytt dop sker inte. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid.

Dop i vatten

Dop i Svenska kyrkans ordning sker oftast genom att prästen begjuter dopkandidatens hjässa. Det kan också ske genom att prästen sänker ner barnet i dopfuntens vatten. Även vuxna kan döpas genom nedsänkning, t .ex utomhus. Vattnet är en symbol för rening.

Dopklänning  och konfirmandkåpa

Många församlingar har dopklänningar att låna ut till dop. Dopklänningen är oftast vit och det är renhetens färg. Att den är alldeles för lång för barnet är en symbol för att dopet är något att växa i. Barnet har mycket kvar att lära sig om Gud och om sin tro. Den vita konfirmandkåpan är en symbol för dopklänningen, som man nu har vuxit i. En vuxen dopkandidat kan erbjudas att använda en konfirmandkåpa eller motsvarande vid dopet.

Församlingens uppgift

Föräldrarna behöver känna kyrkans stöd under barnets uppväxt. Det är församlingens uppgift att vara den miljö där barn, unga och vuxna alltmer får växa i tro.

I församlingarna finns dopklänning att låna, prata med prästen om detta när ni träffas innan dopet. Det kostar ingenting att låna klänningen. Efter dopet kanske man vill samlas och dricka kaffe tillsammans. Våra församlingshem går bra att låna, detta är också gratis för dopkalas. Boka in församlingshemmet när ni betämmer datum och tid för dopet.