Finnerödja kyrka
Foto: Carina Rosengren

Finnerödja kyrka

Innan nuvarande kyrka uppfördes 1763 fanns en träkyrka på platsen. Träkyrkan som uppfördes omkring 1628 tros ha föregåtts av en ännu äldre kyrka. Den nuvarande kyrkan är byggd av sandsten från Finnerödjatrakten. Kyrkan är restaurerad 1920, 1966 och 2013.

Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett tresidigt kor i öster, mot norr finns en sakristia. Två vapenhus finns längs långhuset, ett mot norr och ett mot söder. Vid långhuset kortsida finns kyrktornet.

En del av kyrkans inredning finns kvar från den gamla träkyrkan. Altarsatsen är tillverkad 1673, predikstolen 1698. Den stora kyrkklockan är gjuten 1731 i Stockholm av Erik Näsman, lilla klockan är gjuten 1677 av johan Meijer också i Stockholm.

Vägbeskrivning
Kyrkan ligger väl synlig från E20, sväng in mot Finnerödja och följ skyltning.