Skagershults församling

Den gamla träkyrkan vid Bålby med anor från 1600 talet.