En grav dekorerad med ett tiotal olika stenar med olika texter och inristningar.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Kyrkogårdsförvaltningen

Information om kyrkogårdsförvaltningen i Bodarne pastorat.

Om begravningsgudstjänsten
Praktiska frågor kring begravning
Fyra typer av gravar
Avgifter och kostnader

I Bodarne pastorat finns sex kyrkogårdar

  • Centrumkyrkogården i Laxå
  • Skogskyrkogården i Laxå
  • Gamla kyrkogården vid Borasjön
  • Finnerödja kyrkogård
  • Tiveds kyrkogård
  • Skagershults kyrkogård i Hasselfors

Sökning efter gravsatta i Bodarne pastorat

För att söka efter gravsatta i Laxå och Hasselfors, kan man kontakta kyrkogårdsförvaltningen i Laxå på telefon: 0584-444646
Det går även bra att skicka mail till: sofia.liljeberg@svenskakyrkan.se

Gäller det någon som är gravsatt i Finnerödja eller Tived, kontakta kyrkogårdsvaktmästare Fredrick Hermansson tel. 0584-444635 eller fredrick.hermansson@svenskakyrkan.se

Vi försöker svara på alla frågor som rör begravningsverksamheten.