Minnesplats på Västra kyrkogården.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Kyrkogårdsförvaltningen

Information om kyrkogårdsförvaltningen i Bodarne pastorat.

Om begravningsgudstjänsten
Praktiska frågor kring begravning
Fyra typer av gravar
Avgifter och kostnader

I Bodarne pastorat finns sex kyrkogårdar

  • Centrumkyrkogården i Laxå
  • Skogskyrkogården i Laxå
  • Gamla kyrkogården vid Borasjön
  • Finnerödja kyrkogård
  • Tiveds kyrkogård
  • Skagershults kyrkogård i Hasselfors

Sökning efter gravsatta i Bodarne pastorat

För att söka efter gravsatta i Laxå och Hasselfors, kan man kontakta kyrkogårdsförvaltningen i Laxå på telefon: 0584-444646
Det går även bra att skicka mail till:
per.p.gustafsson@svenskakyrkan.se eller sofia.liljeberg@svenskakyrkan.se.

Gäller det någon som är gravsatt i Finnerödja, kontakta kyrkogårdsvaktmästare Nicklas Karlsson, 076-820 49 37 eller nicklas.karlsson@svenskakyrkan.se.

Och för Tived, kyrkvaktmästare Kjerstin Johansson tel. 0584-444635    eller kjerstin.johansson@svenskakyrkan.se

 Vi försöker svara på alla frågor som rör begravningsverksamheten.