Voxtorps pastorat

Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem; "Frid åt er alla" Joh 20:19

Vi fortsätter att ringa kl. 17.00 varje dag i våra kyrkor som  påminnelse om möjligheten till bön. Tänk särskilt på och be för sjuka, döende, sörjande, sjukvårdspersonal och beslutsfattare.

Klockringning

Vi fortsätter att ringa kl. 17.00 varje dag i våra kyrkor som påminnelse om möjligheten till bön. Tänk särskilt på och be för sjuka, döende, sörjande, sjukvårdspersonal och beslutsfattare.

Söndagens bibeltexter