Foto: Smedenfors

Voxtorps pastorat

Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem; "Frid åt er alla" Joh 20:19