Foto: Kerstin Smedenfors

Voxtorps pastorat

Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem; "Frid åt er alla" Joh 20:19

Vägkyrka

Voxtorps kyrka är öppen 14.00 - 17.00 tisdag, torsdag och söndag mellan 4 juli-18 juli, kaffeservering. Tisdagar och torsdagar är det stickcafé samt andakt kl 15.00. Varmt välkomna!

Klockringning

Vi fortsätter att ringa kl. 17.00 varje dag i våra kyrkor som påminnelse om möjligheten till bön. Tänk särskilt på och be för sjuka, döende, sörjande, sjukvårdspersonal och beslutsfattare.