Förtroendevalda

Ledamöter och ersättare i Voxtorps pastorat under mandatperioden 1/1-2018 - 31/12-2021.

Kyrkofullmäktige

Leif Nygren, Gällaryds församling 

Terje Henriksson, Voxtorps församling   

Lena Jonsson, Voxtorps församling

Gunilla Almén, Voxtorps församling 

Bengt Hallgard, Voxtorps församling

Ulf Hindsén, Gällaryds församling

Hans Arthursson, Gällaryds församling

Susanne Johansson, Tånnö församling

David Magnusson, Gällaryds församling 

Bo Bengtsson, Tånnö församling 

Lars Olof Smedenfors, Tånnö församling 

Sofie Jansson, Gällaryds församling

Monica Nilsson, Voxtorps församling

Gun-Inger Johansson, Voxtorps församling 

Gösta Gof, Gällaryds församling

Åsa Wickman, Voxtorps församling   

Martina Claesson, Voxtorps församling

Ersättare

Kjell Johansson, Tånnö församling

Bodil Danielsson, Gällaryds församling

Agneta Furberg, Voxtorps församling 

Dan Eckerström, Tånnö församling 

Karin Gustavsson, Gällaryds församling 

Solveig Håkansson, Voxtorps församling

Kerstin Smedenfors, Tånnö församling

Jörgen Karlsson, Gällaryds församling

Stefan Klasson, Voxtorps församling

 

Kyrkorådet

Leif Nygren

Lena Jonsson

Hildemar Svensson

Bo Bengtsson

Susanne Johansson

Jörgen Karlsson

Bengt-Olof Klasson

Ulf Hindsén

Ulrika Zwaard

Ersättare

Terje Henriksson

David Magnusson

Bodil Danielsson

Lars-Olof Smedenfors

 

Tånnö församlingsråd

Bo Bengtsson, ordförande

Susanne Johansson

Lars-Olof Smedenfors

Ulla Adolfsson

Kjell Johansson

Pauline Gustafsson

Dan Eckerström

Erling Resare

Ersättare

Per Pettersson

Ann-Margret Eckerström

Kerstin Smedenfors

Magnus Neikter

 

Gällaryds församlingsråd

Leif Nygren

Jörgen Karlsson

Christine Berggren

Bodil Danielsson

Gunilla Fransson

Eva Gof

Monica Sporre

Ulf Hindsén

Ulrika Zwaard

Ersättare

David Magnusson

Christer Lönnkvist

Kerstin Ström

Harriet Axelsson

 

Voxtorps församlingsråd

Lena Jonsson

Gunilla Almén

Lena Lindström

Susanne Stendahl

Gun-Inger Johansson

Martina Claesson

Ulrika Zwaard

Ersättare

Terje Henriksson

Åsa Wickman

Monika Karlsson