Förtroendevalda

Ledamöter och ersättare i Voxtorps pastorat under mandatperioden 1/1-2022 - 31/12-2025.

Kyrkofullmäktige

Ulf Hindsén ordf. Gällaryds församling 

Lena Jonsson vice ordf. Voxtorps församling   

Terje Henrikssson, Voxtorps församling

Gunilla Almén, Voxtorps församling 

Bengt Hallgard, Voxtorps församling

Leif Nygren, Gällaryds församling

Hans Arthursson, Gällaryds församling

Susanne Johansson, Tånnö församling

David Magnusson, Gällaryds församling 

Bo Bengtsson, Tånnö församling 

Lars Olof Smedenfors, Tånnö församling 

Sofie Jansson, Gällaryds församling

Monica Nilsson, Voxtorps församling

Gösta Gof, Gällaryds församling

Åsa Wickman, Voxtorps församling   

Ersättare

Kjell Johansson, Tånnö församling

Bodil Danielsson, Gällaryds församling

Agneta Furberg, Voxtorps församling 

Dan Eckerström, Tånnö församling 

Susanne Ström, Gällaryds församling 

Solveig Håkansson, Voxtorps församling

Kerstin Smedenfors, Tånnö församling

Jörgen Karlsson, Gällaryds församling

Stefan Klasson, Voxtorps församling

Kyrkorådet

Leif Nygren ordf.

Bo Bengtsson vice ordf.

Lena Jonsson

Hildemar Svensson

Susanne Johansson

Jörgen Karlsson

Susanne Ström

Ulf Hindsén

Elisabeth Hullfors

Ersättare

Terje Henriksson

David Magnusson

Bodil Danielsson

Lars-Olof Smedenfors

Tånnö församlingsråd

Bo Bengtsson, ordf.

Susanne Johansson

Lars-Olof Smedenfors

Ulla Adolfsson

Kjell Johansson

Pauline Gustafsson

Dan Eckerström

Elisabeth Hullfors

Ersättare

Per Pettersson

Kerstin Smedenfors

Magnus Neikter

Gällaryds församlingsråd

Leif Nygren ordf. 

Bodil Danielsson

Jörgen Karlsson

Christine Berggren

Gunilla Fransson

Eva Gof

Sofie Jansson

Ulf Hindsén

Elisabeth Hullfors

Ersättare

David Magnusson

Christer Lönnkvist

Kerstin Ström

Harriet Axelsson

Voxtorps församlingsråd

Lena Jonsson ordf.

Gunilla Almén

Lena Lindström

Susanne Stendahl

Gun-Inger Johansson

Martina Claesson

Elisabeth Hullfors

Ersättare

Terje Henriksson

Åsa Wickman

Monika Karlsson

Astrid Sallin