Tånnö barnverksamhet våren 2024

"Låt barnen komma hit till mig" säger Jesus.

Plats: Tånnö församlingshem

Barntimma: Tisdagar 9.00-10.30, för barn mellan 4-5 år.
Sång, berättelser, lek. Ta gärna med frukt och  en liten kollektpeng.

After School: Torsdag jämna veckor 13.00-15.00. För barn mellan 6-9 år.

Ansvarig för dessa grupper: Matilda Isaksson 073-508 81 50. tilda_4@hotmail.com