Gällaryds kyrkliga syförening

Systerskap i Tiden

Gällaryds kyrkliga syförening samlas 14.30 på torsdagar i församlingshemmet.

 

Kontaktperson är Harriet Axelsson 0370-65 20 12

 

Pastoratets syföreningar

I vårt pastorat har det funnits två syföreningar och en eftermiddagssykrets. En helt ideell verksamhet med rötter i landsbygdens kultur som funnits i bygden i mer än hundra år. Syftet med verksamheten lever kvar från 1844 då Mormor på Herrestad började samla kvinnorna i bygden till samvaro och textilt arbete. Genom alla år har syföreningarna i tysthet gett bistånd och stöd till behövande, som exempel kan nämnas att år 1990 samlade kyrkans syföreningar ihop 58 miljoner kronor.

I en kultur där männen sågs som självklara företrädare för såväl samhällets angelägenheter som för den enskilda familjens, fick kvinnorna hitta egna vägar att forma sitt sociala liv; att för någon stund komma ut från hemmet, möta andra kvinnor, prata, sjunga och skratta. Dock aldrig sitta sysslolösa.

Trots aktningsvärda insatser har denna uthålliga verksamhet inte uppmärksammats efter resultatet, snarare har den ibland mötts med nedlåtenhet och skämt om syföreningstanter som verkat och virkat som ett tidsfördriv. Att det krävs kunnande, inte minst tekniskt, att syssla med handarbete, har sällan fått några rubriker och utmärkelser.

Om jag säger att kvinnornas textila kunnande är lika stor ingengörskonst som att bygga kärnkraftverk, kanske du motsäger mig? Klyva atomer och ta fram material till bomber och lämna efter sig avfall som hotar hela vårt klot, det är som känt ett komplicerat, högteknologiskt sätt att koka vatten. Utövarna får status och berömmelse. Hyllar vi ett smart, resurssnålt, enkelt sätt till tekniska problemlösningar, då vinner kvinnornas arbete. Ge dem några släta pinnar,-eller en slät pinne med en krok i ena änden- plus en garntråd, så skapar de fotriktiga sockar, varma formfulländade tröjor, - ja, vad du vill!  Det kallar jag teknisk begåvning! Är det för att deras arbete betraktas som till synes enkelt som det kunnat osynliggöras och med härskarteknik förminskat eller aningslöshet och okunnighet?

Även om vi numera varken syr eller stickar så mycket i våra syföreningar så har vi nya sätt att hålla grundtanken levande: Vi bryr oss och vi håller huvudet högt!

Margit Wallgren