Ansgarsgårdens kapell

Ansgarsgården ligger i Voxtorps församling och mitt i byn med sin klockstapel och kapell. Ansgarsgården är navet i pastoratet med samlingslokaler för barn och ungdomsverksamhet. Här finns expedition för präster och kamrer.

Historia

Ansgarsgården 1929

Huset byggdes 1926 av Konsumtionföreningen för Konsum och Post. 

 

Det placerades centralt, nära det nya järnvägsstationen m.fl. byggnader.

Boden Bor Norregård 1:48

Poststation 1926-1942

Konsumbutik 1926-1963

Skomakeri i källaren 1941-1951

Ansgarsgården

I mitten av 50-talet var det även njölkbutik i källaren

Hyresgäster: Postföreståndaren Emil Lundin 1926-1940

Postföreståndare Elsa Lundin 1940-1942

Skomakare Fritz Axelsson 1942-1951

Affärsföreståndare Olle Andersson 1951-1961

Affärsföreståndare Sven-Erik Svensson 1962-1978

 

 

1963 var den nya konsumbutiken färdig.

Ansgarsgården 1963

1976

Barn och ungdom1976

Barn och ungdomsarbetet bedrevs i Voxtorps församlingshem, "Voxtorpsgården". Bilden är tagen 1976 utanför konsumbutiken där barn och ungdomar samlar in pengar till Lutherhjälpen.

Bertil Goldstrand var komminister 1974-1976.

Den 1 december1978 invigde komminister Bertil Olsson de nya kyrkliga lokalerna i Konsumhuset. Församlingen fick hyra lägenheten på övre våning för barn-och ungdomsarbete. Den kallades "Ansgarslyan".

Ansgarsgården historia 1980

Under 1980 pågick diskussionerna om Konsumhusets framtid. Tanken på församlingshem inne i Bor hade väckts redan 1936 och 1960.

Vid ett senare möte detta år presenterades ritningar på det kommande församlingshemmet. 

Det skrevs en hel del i tidningarna om församlingshemmet i Bor. Kyrkorådet tog 1981 beslutet om att föreslå Kyrkofullmäktige att köpa det gamla Posthuset/Konsum samt den intilliggande nyare Konsumbutiken.

Huset kostade i inköp 305.000 kr. Renovering och tillbyggnad 1.5 miljoner. Klockstapeln bekostades med fondmedel.

 

Invigningen av det nya församlinghemmet hölls 3 april 1982 av kontaktsprost Lennart Jonsson.

Ansgarsgården invigning 1982

 

Ansgargården i samband med invigningen

Ansgarsgården 1982