Foto: Daniel Lönnbäck

Kyrkans omsorg

Tro i praktiken. Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

Vi möter Dig: 

När du behöver någon att tala med
Vill ha hem/sjukbesök
Vill ha hjälp med myndighetskontakter
Vill be tillsammans med någon eller få förbön
Vill ha möjlighet till enskild andakt i hemmet
När du vill hjälpa till i församlingen.

Vid behov kontakta:                                                         

Präst: Elisabeth Hullfors 072-544 20 39

Diakoniassistent: Monica Nilssson 072-544 17 63                                          

Expeditionen tel.  0370-65 00 24