Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ohs Kyrka

Ohs kyrka byggdes under åren 1929-1931 och invigdes av biskop Reuterström.

Kyrkohistoria

Tanken att bygga en kyrka väcktes av Sannfrid och Hedvig Berglund. De blev dock inte själva i tillfälle att förverkliga sin dröm, men de gav sina barn i arv att fullfölja deras önskan om en kyrka i Ohs.
Redan år 1920 var arkitekten Axel Lindegren i Ohs för att planera platsen för en kyrka. Kostnaden för hans arbete uppgick till 3500 kronor. Det blev arkitekten Birger Johnsson som fick i uppdrag att rita kyrkan och byggmästare Håkan Andersson i Ljungby blev ansvarig för kyrkbygget.

Ohs Kyrka
Ohs kyrka

 
Stiftelse

Stiftelsen Ohs Kyrka handhar det ekonomiska och den administrativa verksamheten medan församling/pastorat svarar för präst och kantor. Årligen hålls ca 25 gudstjänster i kyrkan.  

Altartavla

Altartavla Ohs kyrka

Altartavlan med scener ur Jesu Liv har målats av konstnär Gunnar Torhamn.

Predikstol

Predikstolen samt alla bänkar och övrigt träarbete är tillverkat av Svenska Möbelfabriken i Bodafors. 

Orgel

Så här skriver Gull-Marie Ståhl om Ohs kyrkas orgel.

Orgel Bild: Gull-Maie Ståhl

Kyrkan är förhållandevis ny, om man jämnför med våra andra kyrkor i pastoratet, men orgeln känns inte ny. Den är pneumatisk och det finns inte många sådana kvar. De flesta är ombyggda till mekaniska. Pneumatisk betyder att överföringen från tangent till orgelpipa sker med luft vilket gör att det är en viss fördröjning av ljudet. Man kan höra ett litet puffande ljud om man lyssnar noga.

Orgeln är byggd av E. A. Setterqvist & Son i Örebro, 1931. Den har 2 manualer med 9 stämmor varav 4 på vardera manualen och 1 i pedalen. Det finns fasta kombinationer förutom koppel mellan båda manualerna och pedal. Ljudet är den tidens klangideal. Det är en riktig piporgel.

Lars-Erik Gof har hjälpt till med  efterforskningar om vad orgeln kostade. Priset var 8.900 kr. Orgelfasaden är tillverkad av Svenska Möbelfabriken i Bodafors och levererades den 7 maj 1931 och kostade då 215 kr. Orgelgallret som det kallades i räkningen är tidstypisk och smälter fint in i kyrkorummet. Pedalen är ergonomisk utformad. Den är skålformad så att jag med mina korta ben räcker bra åt båda håll.

Kyrksilver

Kyrksilvret har gjorts av silversmeden Wiven Nilsson, Lund.

Kyrkklockor

Kyrkklockorna är levererade av K.G. Bergholst. Den ena klockan har följande text ingraverad; ”Brukspatronen Sannfrid och hans maka Hedvig von Reis skänkte medel till Ohsbruks kyrka, barnen byggde den åren 1929-1931”.

Klockspel

Kyrkan har också i början av 2000-talet erhållit av familje Berglund ett tornspel- ett digitalt klockspel som spelar på kvällarna och en stund före varje gudstjänst.

Meditationsplats

Meditationsplats Ohs Bild: K Smedenfors

2001 köpte stiftelsen ett markområde där det utöver badplats iordningställts en meditationsplats ute på udden där altaret utgörs av en stentrappa och en bakgrund som naturen själv står för.