Foto: A.Hultstein

Ohs Kyrka

Ohs kyrka tillhör Gällaryds församling och tanken om att bygga en kyrka här väcktes av Sannfrid och Hedvig Berglund. De blev dock inte själva i tillfälle att förverkliga sin dröm, men de gav sina barn i arv att fullfölja deras önskan om en kyrka i Ohs.

Kyrkohistoria

Kyrkan i det lilla bruksamhället Ohs uppfördes för brukets räkning åren 1929-1931 av bruksdisponenten Erik Berglund med familj. Tankarna om en kyrka i Ohs hade väckts redan av Erik Berglunds föräldrar, Sanfrid och Hedvig Berglund.  Sanfrid avled 1926 och på hans dödsbädd lovade sonen Erik med syskon att fullfölja byggandet. Emellertid blev det dåliga tider och när Hedvig avled 1927 hade byggandet ännu inte påbörjats. Före sin död hade Hedvig godkänt ritningarna. Även vid sin mors dödsbädd lovade barnen att bygga kyrkan.

Två år efter Hedvigs död 1929, var allt klart för att påbörja byggandet. Innan det hela startade välsignades platsen. Kyrkan är ritad av arkitekten Birger Jonsson och anknyter i sin arkiektur till såväl medeltida som judiska traditioner. Byggnationen skulle utföras av arbetare från bruket med hjälp av konsulterande byggnadsingenjör, Karl Persson från LIndköping. Ansvarig byggmästare blev Håkan Andersson från Ljunby vilkens ledning bygget framsked och var klart efter tre år.

Ohs Kyrka
Ohs kyrka

Kyrkan invigdes 5 juli 1931 av Biskop Reutersköld. Sanfrid och Hedvigs dröm hade gått i uppfyllelse.

Kyrkans förvaltning

Ohs kyrka ingår i Gällaryds församling och Voxtorps pastorat. Kyrkan ägs idag och förvaltas av Stiftelsen Ohs Kyrka. Stiftelsen handhar idag den ekonomiska och administra verksamheten medan församlingen/pastoratet svarar för präst och kantor. För aktiviteter och utsmyckning avarar familjen Berglunds fond. 

I kyrkan hålls årligen ca 20 gudstjänster, musikgudstjänster och konserter.

Altartavla

Altartavla Ohs kyrka

I sin altartavla äger kyrkan ett storslaget konstverk, en triptyk i form av ett altarskåp, signerat Gunnar Torhamn. Den har som motiv scener ut Jesu liv. I mitten av altartavlan gestaltas Den lidande Kristus med törnekransen och närmast på vardera sidan är de tolv apostlarna avbildade. Längst ut på kanterna visas Jesu födelse, Bergspredikan, Jesu dop och Instiftelsen av nattvarden.

 

Predikstol

Predikstol Ohs kyrka Foto: A.Hultstein

Predikstolen samt alla bänkar och övrigt träarbete är tillverkat av Svenska Möbelfabriken i Bodafors. 

Dopfunt

Foto: A.Hultstein

Dopfunten är av svart granit med inskriptionen ”Låt barnen komma till mig Ohs-1936”.

Orgel

Så här skriver Gull-Marie Ståhl om Ohs kyrkas orgel.

Orgel Foto: Gull-Maie Ståhl

Kyrkan är förhållandevis ny, om man jämnför med våra andra kyrkor i pastoratet, men orgeln känns inte ny. Den är pneumatisk och det finns inte många sådana kvar. De flesta är ombyggda till mekaniska. Pneumatisk betyder att överföringen från tangent till orgelpipa sker med luft vilket gör att det är en viss fördröjning av ljudet. Man kan höra ett litet puffande ljud om man lyssnar noga.

Orgeln är byggd av E. A. Setterqvist & Son i Örebro, 1931. Den har 2 manualer med 9 stämmor varav 4 på vardera manualen och 1 i pedalen. Det finns fasta kombinationer förutom koppel mellan båda manualerna och pedal. Ljudet är den tidens klangideal. Det är en riktig piporgel.

Lars-Erik Gof har hjälpt till med  efterforskningar om vad orgeln kostade. Priset var 8.900 kr. Orgelfasaden är tillverkad av Svenska Möbelfabriken i Bodafors och levererades den 7 maj 1931 och kostade då 215 kr. Orgelgallret som det kallades i räkningen är tidstypisk och smälter fint in i kyrkorummet. Pedalen är ergonomisk utformad. Den är skålformad så att jag med mina korta ben räcker bra åt båda håll.

Kyrksilver

Kyrksilvret har singerats av silversmeden Wiven Nilsson, Lund.

Kyrkklockor

Kyrkklockorna är levererade av K.G. Bergholst. Den ena klockan har följande text ingraverad; ”Brukspatronen Sannfrid och hans maka Hedvig von Reis skänkte medel till Ohsbruks kyrka, barnen byggde den åren 1929-1931”.

Tornspel

Tornspelet i kyrkan är ett digitalt klockspel från den amerikanska tillverkaren Chime Master. Den består av inspelningar från verkliga kyrkklockor. Med hjälp av en klaviatur spelar man melodier med klockljud som man kan spara. Tornspelet kan programmeras att spela vid vissa tidpunkter. Flera hundra psalmer och melodier finns förprogrammerade, många amerikanska men även svenska psalmer. Programmet byts säsongsvis.

Spelet skänktes av Erik Berlund, USA, som även satt av pengar till framtida underhåll av tornspelet. Erik Berglund avled 2011.

Kyrkan har också i början av 2000-talet erhållit av familje Berglund ett tornspel- ett digitalt klockspel som spelar på kvällarna och en stund före varje gudstjänst.

Gravkoret

På den södra sidan av kyrkan finns ett gravkor försett med tre ekfönster med blyinfattat antikglas. Själva gravkammaren är utsprängd 4,5 meter djupt ner i berggrunden och mäter ca 4x4 meter. Valvet är täckt av portar i svartek med kopparbeslag. Övriga beslag är av brons. Gravkoret används än idag som begravningsplats för familjen Berglund och här vilar bland annat Sanfrid och Hedvig Berglund.

Meditationsplats

Meditationsplats Ohs Foto: K Smedenfors

2001 köpte stiftelsen ett markområde där det utöver badplats iordningställts en meditationsplats ute på udden där altaret utgörs av en stentrappa och en bakgrund som naturen själv står för.