Foto: Smedenfors

Tånnö kyrkogård

Här finns kistgravplats, urngravplats samt askgravlund

Kistgravplats och urngravplats

En kistgravplats består av ett eller flera kistgravrum. Antalet bestäms när gravplatsen upplåts första gången. En urngravplats har plats för upp till fyra urnor. Det är inte ovanligt att urnor gravsätts i kistgravar, och vi beräknar att sex urnor per kistgravrum kan gravsättas så. Man kan bara ta ut en gravplats när någon ska gravsättas. Då är det också möjligt att reservera ett eller två gravrum ytterligare.

En kistgravplats består av ett eller flera kistgravrum. Antalet bestäms när gravplatsen upplåts första gången. En urngravplats har plats för upp till fyra urnor. Det är inte ovanligt att urnor gravsätts i kistgravar, och vi beräknar att sex urnor per kistgravrum kan gravsättas så. Man kan bara ta ut en gravplats när någon ska gravsättas. Då är det också möjligt att reservera ett eller två gravrum ytterligare.

Tånnö kyrkogård Foto: A.Hultstein

Askgravplats

En mindre anonym gravform är Askgravlunden. I Askgravlunden jordas askorna i ett gemensamt utrymme, men så att t.ex. makar kan jordas tillsammans. Inga enskilda gravar får markeras. En namnplatta (som får finnas kvar i 25 år) sätts genom kyrkogårdsförvaltningens försorg upp på ett gemensamt ställe. Avgift tas ut för namnplattan. Anhöriga får närvara vid gravsättning. En gemensam smyckningsplats lik den i minneslunden finns. Platserna i Askgravlunden upplåtes utan gravrätt.

Tånnö kyrkogård,askgravlund Foto: A.Hultstein