En kvinnlig körledare dirigerar i en kyrka. Några körmedlemmar syns suddigt i förgrunden.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Körverksamhet

Körsång är friskvård för alla åldrar. Att dela sången, glädjen, skratten och orden är som vitamin för kropp och själ.