Foto: Smedenfors

Gällaryds barn/ungdom våren 2024

Bara den som vandrar nära marken...

Plats: Gällaryds församlingshem  

Barnkör: Måndag jämna veckor 13.30-14.30 F.klass-2 klass. Sång och musik, fika. Vi hämtar barnen på skolan och lämnar vid taxi.

Ungdomskör: 14.30-16.30 3 klass-6 klass. Sång och musik, fika.

Ansvarig för denna grupp: Yvonne Lindström 072-544 18 87 yvonne.lindstrom@svenskakyrkan.se Nadja Isotova 072-544 20 91.

Barntimma: Onsdagar 10.00-11.30, för barn 4-5 år. Ta med en frukt och gärna en kollektpeng. 

Miniorer och juniorer tillsammans: Onsdag ojämna veckor 14.30-16.30.  
För barn från förskoleklass och uppåt. Här ges möjlighet till kreativ verksamhet i form av pyssel och uteaktiviteter.