Foto: A.Hultstein

Voxtorps kyrkogård

Här finns kistgravplats, urngravplats, askgravplats, minneslund samt en avdelning för muslimsk gravsättning.

Kistgravplats och urngravplats.

En kistgravplats består av ett eller flera kistgravrum. Antalet bestäms när gravplatsen upplåts första gången. En urngravplats har plats för upp till fyra urnor. Det är inte ovanligt att urnor gravsätts i kistgravar, och vi beräknar att sex urnor per kistgravrum kan gravsättas så. Man kan bara ta ut en gravplats när någon ska gravsättas. Då är det också möjligt att reservera ett eller två gravrum ytterligare.

Voxtorps kyrkogård Foto: A.Hultstein
Voxtorps kyrkogård Foto: A.Hultstein
Voxtorps kyrkogård Foto: A.Hultstein
Voxtorps kyrkogård nya avdelningen Foto: Smedenfors

Minneslund

Gravsättning i minneslund är en helt anonym begravningsform för urnor. Enskilda gravar markeras ej. Vid gravsättning i minneslund får anhöriga inte närvara.

Voxtorps kyrogård, minneslund Foto: A.Hultstein

Askgravplats

En mindre anonym gravform är Askgravlunden. I Askgravlunden jordas askorna i ett gemensamt utrymme, men så att t.ex. makar kan jordas tillsammans. Inga enskilda gravar får markeras. En namnplatta (som får finnas kvar i 25 år) sätts genom kyrkogårdsförvaltningens försorg upp på ett gemensamt ställe. Avgift tas ut för namnplattan. Anhöriga får närvara vid gravsättning. En gemensam smyckningsplats lik den i minneslunden finns. Platserna i Askgravlunden upplåtes utan gravrätt.

Voxtorps kyrkogård, askgravlund Foto: A.Hultstein

Annan religion

Pastoratet ska enligt lag kunna erbjuda särskilda gravplatser för icke kristna trosbekännare anpassade efter deras krav på gravskick. Här finns en avdelning för muslimska gravplatser.

Voxtorps kyrkogård, muslimsk avdelning Foto: A.Hultstein