Foto: A.Hultstein

Våra församlingar och kyrkor

Voxtorps pastorat består av tre församlingar, Voxtorps församling, Gällaryds församling och Tånnö församling. I pastorater finns fyra kyrkor, ett kapell samt meditationsplats.

Voxtorps församling

Voxtorps församling ligger ca en mil sydöst om Värnamo och har ca 1400 medlemmar.
Församlingen har mycket av sin verksamhet förlagd till Ansgarsgården och dess kyrka, mitt i Bors samhälle. Under sommaren används dock Voxtorps kyrka betydligt mera. Den ligger ca 2 km utanför samhället. Särskilt uppmärksammad är "Vägkyrkan" under två veckor i juli.
Mässan är i centrum i vår församling. Varje onsdag ( utom under sommaren ) firas "Veckomässa" i Ansgarsgårdens kapell.  Minst var annan söndag firas mässa.
Välkommen till våra gudstjänster, körer, barn- och vuxenverksamhet. Församlingen är känd för sin inrikting på pilgrimsarbete med pilgrimsresor, pilgrimsvandringar etc.

Gällaryds församling

Gällaryds församling ligger 18 kilometer sydöst om Värnamo. och 8 km utanför Bors samhälle.
Församlingen har ca 450 medlemmar.
Mässan är församlingens mittpunkt. Därför firar vi i Gällaryds församling mässa minst var annan söndag.
Vi har många mötesplatser i församligen, bl a som bibelstudier, körverksamhet och ett omfattande barn/ungdomsarbete. Under hela sommaren hålls "Fredagsbön" i Gällaryds kyrka kl 19. Efteråt serveras kaffe. 
I Gällaryds församling finns också Ohs Kyrka, en bruks- och stiftelsekyrka, där det firas gudstjänst ca två gånger i månaden.
Församlingen är känd för sitt stora engagemang för sin bygd och har många och djupa kontakter med skola, Hembygdsförening, Samhällsförening etc.
Välkommen till vår församlings alla gudstjänster och verksamhet.

Tånnö Församling

Tånnö församling ligger utmed sjön Vidöstern, ca 1 mil söder om Värnamo.
Församlingen har ca 350 medlemmar. Här är en vacker jordbruksbygd med öppet landskap. Möjligheten att bo och bygga utmed sjön har bidragit till en positiv utvecklingen av församlingen.
Församlingen är känd för sitt stora ekumeniska engagemang samt ett bra samarbete med föreningar och skola i bygden.
Unga familjer vill engagera sig i församlingen och under hösten 2017 startar vi söndagsskola  i samband med gudstjänster som har en välkomnande och öppen karaktär för alla åldrar.
Välkommen till vår församlings alla gudstjänster och verksamhet!