Gudstjänstkalender

O store Gud, när jag den värld beskådar som du har skapat med din allmakts-ord, hur där din visdom väver livets trådar, och alla väsen mättas vid ditt bord - då brister själen ut i lovsångsljud: O store Gud, o store Gud... Psalm 11.