Gudstjänstkalender

Han gick in med sitt liv på jorden. Gud tog plats i din egen gestalt. Hans seger blev din. Han var frestad som du - och han älskar dig över allt. Psalm 358 vers 4.