Foto: L-O Smedenfors

Gudstjänstkalender

Varje söndag har ett tema och innehåller en bibeltext från Gamla testamentet, en från ett brev i Nya testamentet, samt en bibeltext ur något av evangelierna, berättelserna om Jesu liv. För varje söndag finns också en dagens bön som sammanfattar temat, samt en psaltarpsalm. Gudstjänsten speglar ofta detta tema i psalmer, sånger, och predikan. Predikan utgår ofta från evangelietexten, men kan också utgå från, eller anknyta till övriga texter.