Medlem i Svenska kyrkan

Medlemskapet

Svenska kyrkan erbjuder en gemenskap och ett sammanhang där du kan möta andra och fördjupas i din tro. Grunden är tron på Jesus Kristus som vår Herre och gemensamma drivkraft.

Svenska kyrkan är gemenskap och stöd i glädje och sorg, i vardag och högtid. Kyrkan är också det stilla rummet dit du är välkommen att i lugn och ro tänka dina egna tankar och kanske be en bön.

Svenska kyrkan är en av landets största musikscener, och varje år deltar tusentals svenskar i alla åldrar i någon av kyrkans musikverksamheter.  

Gemenskap och ansvar

Varje år deltar en majoritet av Svenska kyrkans nära sju miljoner medlemmar i en aktivitet annordnad av kyrkan.
Det kan vara i den lilla kören , ett konfirmationsläger eller i en insamling till Svenska kyrkans internationella arbete för bistånd och utveckling. Som medlem kan du ta del av det kyrkan erbjuder.
Du är också med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling, och får stödja och delta i kyrkans kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.
 

I vårt pastorat betalar du 1,46 skattekronor i kyrkoavgift samt 25,3 öre i begravningsavgift och 5 öre till Växjö Stift.

 

Medlem genom dopet

Man blir medlem i kyrkan genom dopet. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med kyrkoherden. Tidigare blev man i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan vid födelsen. Är du osäker på om du är medlem eller har andra frågor om medlemskapet kontaktar du den församling där du är bosatt. 

Genom det diakonala arbetet nås många människor som är sjuka, ensamma eller hemlösa.

För många som vistas en tid utomlands blir Svenska kyrkan i utlandet en fast punkt i tillvaron och en viktig mötesplats. Ibland handlar det om nära personliga insatser på hemorten.

Svenska kyrkan finns även med som stöd vid olyckor och kriser både hemma i Sverige och i andra länder.


Hit går medlemsavgiften

Största delen av medlemsavgiften går till den lokala församlingen. Avgiften ska räcka till vardagsarbetet med barn, ungdomar och äldre, till körer och soppkök, sjukhuskyrkan, familjerådgivning, jourhavande präster, mötesplatser och aktiviteter för ensamma och hemlösa. Alla bidrar också till att vårda bygdens kyrkobyggnader och kulturhistoriska värden för kommande generationer.

 

Bli medlem

Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan.  Det går också att ansöka om medlemskap. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen. Skriv ut blanketten och skicka till

Blankett för inträdesansökan (pdf)


Voxtorps pastorat  
Centrumvägen 9
331 73 Bor

Tel. 0370-65 00 24

Eller kom in till oss på Ansgarsgården så hjälper vi dig.