Foto: Håkan Larsson

Västra Marks församling

Församlingsblad vinter 2020