Foto: Håkan Larsson

Västra Marks församling

Andra söndagen i Advent 2022-12-04

Högmässa i Surteby kyrka klockan 10.00 med David Ekström.

Gudstjänst i Berghems kyrka klockan 12.00 med David Ekström

Advenstmusik i Fotskäls kyrka klockan 18.00

 

 

kl 17.00 den 11 december

Missa inte barnkörens Luciagudstjänst i Berghems kyrka den tredje Advent

Nu kan du läsa vintern församlingsblad här.

Församlingsbladet

Gudstjänstfirande när energipriserna skenar

I syfte att minska effekten av skenande uppvärmningskostnader vidtas ett antal åtgärder under den kalla årstiden (till och med mars 2023). Från och med den 1 december gäller följande:

Berghems kyrka Gudstjänster utom vid högtider firas under läktaren i kyrkans cafédel. (Denna förändring är redan införd.)

Fotskäls kyrka Församlingens största kyrka kommer att användas för större gudstjänster en gång i månaden. Eventuella dop förläggs till samma dagar som dessa gudstjänster.

Hajoms kyrka Gudstänster utom vid högtider firas i Hajoms församlingshem.

Surteby kyrka Gudstjänster utom vid högtider firas i församlingshemmet i Björketorp.

Tostareds kyrka Gudstjänster firas som vanligt i denna kyrka.

Var god observera!

1. Samtliga mässor (nattvardsgångar) firas som vanligt i kyrkorna.

2. Vid gudstjänst, förrättning och övrig verksamhet är temperaturen oförändrad i samtliga kyrkor och församlingshem.

Dop Det finns många goda skäl att välkomna dop i församlingens gudstjänster på nästan alla sön- och helgdagar. Vid fristående dop gäller följande: Vid önskemål om dop av mer än ett barn i samma kyrka på samma dag kommer dessa barn att döpas i samma dopgudstjänst (dock maximalt 3 barn). Denna regel finns redan, men i den uppkomna situationen kan det vara motiverat att påminna om den i ett vidare sammanhang.

Inspelningar

Tryck här

Nya datum för vissa verksamheter

 

Café Grace i Församlingshemmet i Björketorp

tisdagar kl 10-12     11/10, 1/11, 22/11, 13/12

 

Gemenskapslunch i Församlingshemmet i Björketorp

tisdagar kl 12     4/10, 25/10, 15/11, 6/12

 

Kafferepet i Hajoms församlingshem

onsdagar kl 14-16    19/10, 16/11

Dagliga andakter för två veckor

Innehållet är den kristna trons viktigaste delar och budskap, genom psalmer och en enkel betraktelse omkring det skrivna. Varje dag får också andakten avslutas med Herrens bön och Välsignelsen.

Hur kan vi hjälpa Ukrainas folk?

Be för och se församlingens aktiviteter för stöd till Ukrainas folk.

Gåva till renovering av orgeln i Fotskäls kyrka

Sen en tid tillbaka finns det en möjlighet att ge en gåva till renovering av orgeln i Forskäls kyrka. Det finns många behjärtansvärda ändamål att ge kollekt till just nu men kanske finns det någon slant över till att fylla denna unika kollektbössa.

Svårt att hitta på hemsidan?

Tveka inte att kontakta någon av oss, så hjälper vi Dig. Församlingsassistent Christina Andersson, telefon 0320-79 49 72 Musiker Sofia Fransson telefon 070-322 12 63 Komminister David Ekström, telefon 0320-79 49 76 Kyrkoherde Ola Larsson. Telefon 0320-79 49 75

Dop

Dopet är en stor händelse i en människas liv. Den som döps blir andligen född på nytt, medlem i Guds stora familj och Svenska kyrkan. Det är en stor glädje för församlingen varje gång en människa döps in i kyrkans gemenskap.

Konfirmation

Konfirmandtiden innebär en möjlighet att få upptäcka den kristna tron och att få fördjupa sig i den. Den handlar om livets stora och viktiga frågor. Kristen undervisning, samtal, gudstjänster och gemensamma aktiviteter är viktiga delar som ingår. Välkommen att vara med om en spännande tid genom att delta i gemenskapen i gruppen!

Förbön vid vigsel

Vigsel

Går ni i giftastankar eller vill ni veta mer om hur en vigsel går till? Klicka här för mer information.

Begravning

Svenska kyrkan har en skyldighet att tillhandahålla en begravningsplats för alla som är bofasta eller folkbokförda i Sverige, oavsett om man är kristen, tillhör någon annan trosinriktning eller ingen alls. I Västra Marks församling finns sex kyrkogårdar med kist- och urngravplatser. Här finns även askgravplatser på alla kyrkogårdar utom Kattunga och på Surtebys kyrkogård finns det en askgravlund och en minneslund.