Foto: Håkan Larsson

Västra Marks församling

Församlingsblad hösten 2021