Livets skeden

Dop

Dopet är en stor händelse i en människas liv. Den som döps blir andligen född på nytt, medlem i Guds stora familj och Svenska kyrkan. Det är en stor glädje för församlingen varje gång en människa döps in i kyrkans gemenskap.

Konfirmation

Konfirmandtiden innebär en möjlighet att få upptäcka den kristna tron och att få fördjupa sig i den. Den handlar om livets stora och viktiga frågor. Kristen undervisning, samtal, gudstjänster och gemensamma aktiviteter är viktiga delar som ingår. Välkommen att vara med om en spännande tid genom att delta i gemenskapen i gruppen!

Förbön vid vigsel

Vigsel

Går ni i giftastankar eller vill ni veta mer om hur en vigsel går till? Klicka här för mer information.

Begravning

Svenska kyrkan har en skyldighet att tillhandahålla en begravningsplats för alla som är bofasta eller folkbokförda i Sverige, oavsett om man är kristen, tillhör någon annan trosinriktning eller ingen alls. I Västra Marks församling finns sex kyrkogårdar med kist- och urngravplatser. Här finns även askgravplatser på alla kyrkogårdar utom Kattunga och på Surtebys kyrkogård finns det en askgravlund och en minneslund.