Foto: Sofia Fransson

Kattunga kapell

1925 slogs de båda församlingarna Surteby och Kattunga ihop. Kattunga hade då haft gemensam kyrka med Surteby i 100 år. Kyrkoruinen som finns vid Kattunga kapell idag är en rest från den kyrka som var Kattungas församlingskyrka.

1962 uppfördes Kattunga kapell intill ruinen eftersom kyrkogården för den gamla kyrkan fortfarande används som begravningsplats. Idag används kapellet till begravningar, dop, vigslar och mindre gudstjänster under sommaren.
I skogen bakom kapellet finns en hednisk plats kultplats "Vite sten", en sten som ända in i vår tid målats vit.

En man från Kattunga tog tjänst vid kejsarens hov i Konstantinopel. Han kan ha tjänstgjort som livvakt i kejsarens personliga skyddskår. Under sin vistelse i Konstantinopel blev han omvänd till kristendomen och när han kom hem någon gång på 1000-talet lät han bygga en kyrka på sin gård. Med sig hade han en grekisk-ortodox munk eller missionär. 

Kattunga kyrka

Kattunga kyrka var en s k häradskyrka. Den var en av de första kyrkorna i häradet och närmaste grannkyrkor fanns i Rångedala och Byarum i Skara stift. Folk från Göteborg, södra Västergötland, Halland och Bohuslän tog sig till kyrkan någon gång per år för att behålla sin rätt till "stolarum" i kyrkan. På gården Kyrkäng fanns en hage där hästarna fick gå under gudstjänsten, den hagen kallas därför "Göteborgsängen". Namnet häradskyrka har sitt ursprung i att svenskar som varit i tjänst hos kejsaren i Bysantz  och sedan återvände hem, fick tjänst hos den svenska kungen i hans "hird". Häradshövdingen kunde ställa upp med 120 man i kungens armé och hans underlydande sökte sig till Kattunga kyrka och var inte bundna till de nya sockenkyrkorna som byggdes efterhand. Därför behöll Kattunga sin ställning som församlingskyrka för människor kringspridda i västsverige.

Kattunga kyrkoruin

Den 1 meter höga muren som finns kvar idag visar tydligt kyrkans form. Koret byggdes till 1710. Det sades att "om det var mycket folk i kyrkan, så fick ändå alla plats och kom det få människor, så fyllde de ändå kyrkan."  I början av 1800-talet lät man kyrkan förfalla mer och mer och så småningom upphörde gudstjänsterna. Dåvarande kyrkoherden ansåg att Kattungaborna kunde gå till den närbelägna Surteby kyrka. När till sist kyrkan skulle rivas, skadades en man så svårt att han avled av blodförgiftning. Kort därefter dog även kyrkoherden och då vågade ingen fortsätta med rivningen. Det finns en teckning från 1846 där taket fortfarande finns kvar.

Kattunga kapell

Av inventarierna finns det kvar en Starrkärrs-dopfunt som står inne i kapellet, delar av ett krucifix finns upphängt efter att ha förvarats i Surteby kyrka, ett rökelsekar från 1200-talet förvaras fortfarande i Surteby och på kyrkogården finns klockstapeln med en kyrkklocka från 1689. På Historiska museet i Göteborg finns ett sakramentskåp, märkt med årtalet 1574, som sålts dit från gården Lekvad i Berghem.