Våra kyrkor

I Västra Marks församling finns det fem kyrkor och ett kapell. Troligtvis har Marks äldsta kyrka legat bredvid Kattunga kapell. Ruinen härstammar från en kyrka på 1000-talet. Den yngsta kyrkan vi har är Fotskäls kyrka, byggd 1864.

Välkommen att läsa mer om våra kyrkor eller varför inte göra ett besök i någon av dem. I Surteby kyrka finns fantastiska målningar i taket som beskriver de kristna dygderna och i Berghems kyrka finns en målning av den första nattvarden från 1400-talet.

Berghems kyrka

Berghems kyrka

Berghems kyrka är ursprungligen från tidig medeltid. 1696 tog man ned en gammal altartavla skuren i ek som då skulle ha varit 600 år gammal. 1826 uppfördes tornet i väster så att kyrkan fick det utseende den har idag. Kyrkan är byggd i gråsten, 23 meter lång, 9,5 meter bred och 5 meter hög upp till taklisten.

Fotskäls kyrka

Fotskäls kyrka

Fotskäls kyrka är byggd 1864 på samma plats som den gamla medeltidskyrkan. Det sägs att den nya kyrkan byggdes utanpå den gamla och att den gamla kyrkan revs när den nya var färdig. 2004 påbörjades en stor inre renovering då man bl a upptäckte originalfärgen i taket från 1864. Församlingen beslöt att ta tillbaka den gamla färgen vilket medförde att den övriga färgsättningen återskapades så nära ursprunget som möjligt.

Hajoms kyrka

Hajoms kyrka

De äldsta delarna av Hajoms kyrka är från tidig medeltid vilket märks på den kraftiga södra muren. Bakom putsen döljer sig medeltida kalkmålningar. På grund av folkökningen har kyrkan byggts ut både på längden och bredden och dess nuvarande storlek fick den på 1700-talet. Både altaruppsatsen, predikstolen och läktarskranket med sina bilder av Jesus och apostlarna härstammar från denna tiden.

Kattunga kapell

1925 slogs de båda församlingarna Surteby och Kattunga ihop. Kattunga hade då haft gemensam kyrka med Surteby i 100 år. Kyrkoruinen som finns vid Kattunga kapell idag är en rest från den kyrka som var Kattungas församlingskyrka.

Surteby kyrka

Surteby kyrka

Surteby kyrka tillkom troligen på 1200-talet. 1794 gjordes en grundlig om- och tillbyggnad. Delar av den södra långväggen och västgaveln är rester från den gamla medeltidskyrkan. 1826 byggdes tornet. Under 2007 gjordes en invändig renovering av kyrkan.

Tostareds kyrka

Tostareds kyrka

"En liten fyrkantig oansenlig byggnad av trä, så gammal och förfallen att hon ej med någon reparation hjälpas kan." Så lyder yttrandet från Marks häradsrätt när de gör en besiktning av kyrkan i februari 1720.