Tostareds kyrkogård
Foto: Håkan Larsson

Kyrkogård

I Västra Marks församling finns kyrkogårdar i Berghem, Fotskäl,Hajom, Kattunga, Surteby och Tostared. Här kan du läsa mer om våra kyrkogårdar.

Gravskick

 

Kistgravplatsen är den gravsättningsform som är vanligast inom vårt område. Gravplatsen upplåts oftast så att make/maka kan gravsättas på samma gravplats. På vissa delar av våra kyrkogårdar sker gravsättning med s.k. dubbelt gravdjup. På äldre gravplatser kan nya kistgravsättningar ske om det är etiskt möjligt med hänsyn till tidigare gravsättningar. Det är sällan några problem att gravsätta urnor på en gammal kistgravplats.

Urngravplatsen är avsedd för gravsättning av stoft som kremerats. På en urngravplats kan flera urnor gravsättas.

Askgravplatsen är ett nytt gravskick som innebär att askan efter stoftet gravsätts på en särskild gravplats. Gravplatsen utmärks genom att en namnplatta monteras på en sten på gravplatsen. De anhöriga betalar en engångssumma vid gravsättningen för skötsel under gravrättstiden. Huvudmannen ansvarar för den gemensamma skötseln av hela askgravplatsområdet och anhöriga kan sätta lösa blommor på anvisad plats och eventuellt sätta upp ljuslykta under den mörka delen av året.

Minneslund är en helt anonym gravsättningsform. Anhöriga kan sätta lösa blommor på en gemensam utsmyckningsplats.

Askgravlund är också ett nytt gravskick som är ett slags mellanting mellan minneslunden och askgravplatsen. Stoftet efter en avliden gravsätts inom askgravlunden och namnplatta monteras på en gemensam plats i askgravlunden. Anhöriga kan sätta lösa blommor på en gemensam utsmyckningsplats.

"Gravrättsinnehavare sökes" 

klicka här för mer information.