Foto: Håkan Larsson

Dop

Dopet är en stor händelse i en människas liv. Den som döps blir andligen född på nytt, medlem i Guds stora familj och Svenska kyrkan. Det är en stor glädje för församlingen varje gång en människa döps in i kyrkans gemenskap.

Dop i Västra Mark

Dopet är en stor händelse i en människas liv. Den som döps blir andligen född på nytt, medlem i Guds stora familj och Svenska kyrkan. Det är en stor glädje för församlingen varje gång en människa döps in i kyrkans gemenskap. När dopet firas i söndagens gudstjänst blir sambandet mellan den nydöpte och församlingens gemenskap särskilt tydligt. Gudstjänst med stora och små är ett mycket lämpligt tillfälle för dop. Givetvis går det utmärkt att få dop infogat i det som helt enkelt kallas Gudstjänst på nästan alla sön- och helgdagar.

Om man önskar ett fristående dop är det möjligt att erbjuda efter ordinarie gudstjänst i en viss kyrka. Ett exempel: Om gudstjänsten firas 12.00 kan dop erbjudas 13.30 i samma kyrka. I vissa fall kan dop äga rum på söndagar 14.00. På grund av kostnader för framför allt uppvärmning erbjuds dop på söndagar i någon av de kyrkor där gudstjänst firas samma dag.

Erfarenheten visar att församlingen även får ta emot önskemål om dop på lördagar. I syfte att samordna församlingens resurser erbjuds en doplördag per månad. Här tillämpas principen "först till kvarn får först mala": Den som först framför önskemål om dop får välja kyrka för dop 14.00. Givetvis kan mer än ett barn döpas vid samma tillfälle (dock maximalt tre stycken). Om någon skulle framföra önskemål om dop i någon annan kyrka samma dag, erbjuds dop där 16.00. Som extra tid kan 11.00 förekomma.

Doplördagar 

17/6                14.00 (16.00)                       David Ekström

8/7                  14.00 (16.00)                       David Ekström

12/8                14.00 (16.00)                       Ola Larsson

16/9                14.00 (16.00)                       Ola Larsson

Önskemål om dop måste framföras till någon av församlingens präster senast fredag två veckor före önskad dopdag.

Välkommen att kontakta någon av oss präster för frågor kring dopet!

Ola Larsson