Dagliga andakter för två veckor

Innehållet är den kristna trons viktigaste delar och budskap, genom psalmer och en enkel betraktelse omkring det skrivna. Varje dag får också andakten avslutas med Herrens bön och Välsignelsen.