Vår organisation

Västra Marks församling bildades 1 januari 2011 genom sammanslagning av fem församlingar. De församlingar som upphörde var Surteby-Kattunga, Fotskäl, Tostared, Berghem och Hajom. Den nya församlingens namn, Västra Mark, har sitt ursprung i det gamla kommunnamnet som gällde innan Marks kommun bildades.

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i församlingen. Kyrkorådet är församlingens styrelse och all verksamhet leds av kh Ola Larsson.

Kyrkorådets ordförande är Kurt Frilén, Fotskäl. Kyrkofullmäktiges ordförande är Mikael Larsson, Björketorp. Du kan kontakta Kurt, Mikael eller kh Ola Larsson om Du undrar över något kring församlingens ledning. Det går också bra att vända sig till församlingens expedition.