Tostareds kyrka
Foto: Håkan Larsson

Tostareds kyrka

"En liten fyrkantig oansenlig byggnad av trä, så gammal och förfallen att hon ej med någon reparation hjälpas kan." Så lyder yttrandet från Marks häradsrätt när de gör en besiktning av kyrkan i februari 1720.

Tostareds församling nämns första gången i Skara stifts jordebok 1540, men kyrkan nämns inte i skrift förrän församlingen 1720 begär en stiftskollekt för att reparera den förfallna kyrkan. Domkapitlet i Göteborg är tveksamma till att bevilja någon kollekt efter besiktningsutlåtandet. Istället föreslår de att Tostareds 8 hemman ska slås samman med Fotskäl, men Jöns Larsson i Sjögärde protesterar bestämt mot förslaget, kollekten beviljas och våren 1721 påbörjas kyrkans ombyggnad.

Kyrkan

Tostareds kyrka är en träkyrka. Genom dendrokronologiska undersökningar (metod för att datera årsringar i trä) av ektimret har man funnit att timret är fällt 1540. Enligt en muntlig tradition kommer stockarna från den danska sidan av gränsen vid Rinna, Förlanda. Kyrkan var från början klädd med spån och rödmålad, liksom även klockstapeln i kyrkogårdens sydvästra hörn. Det nuvarande tornet byggdes 1824. Vid visitationen 1820 uttryckte biskop Wingård att "ett riktigt torn" borde byggas vilket tyder på att det kan ha funnits ett torn även innan 1824. Dagens bänkgavlar är från 1829. Enligt äldre berättelser fick man stå och stampa sig varm på det kalla jordgolvet så troligtvis fanns det inga bänkar före 1829. 

Dopfunt

Dopfunten i täljsten är från 1250 och tillhör gruppen "Starrkärr-funtar". Cuppan är fyrpassformad och ornamenterad med band och blad. Den är troligtvis tillverkad i Vallda. I dopfunten finns ett dopfat av mässing, tillverkat 1955 i Skara. I kyrkan finns även en dopskål från 1887 i nysilver och en dopbonad. Dopskålen användes vid dop, placerad på en trebent stol innan dopfunten återinsattes i kyrkan 1931.

Altartavla

Altartavlan bär årtalet 1676 men den är troligtvis äldre då flera målningar ligger under de nuvarande. Den föreställer nattvardens instiftelse och lär ha köpts från Hyssna gamla kyrka, men det finns ingen dokumentation över detta. Däremot står det i en kassabok från Hyssna att år 1700 har man "sålt en predykstol till Tåstarebo, 2 daler 16 öre".  

Predikstol

Predikstolen är från 1600-talet. Det finns målningar i fyra fält med inskriptioner: Sante Paulus, Sante Petrus, Jesus Christus och Sante Mathäeus. Även predikstolen har övermålade äldre bilder under de nuvarande.

Kyrkklockor

Den lilla klockan, tonhöjd F, är tillverkad i malm någon gång på 1500-talet. Enligt traditionen har den stulits från den dåvarande danska sidan i Förlanda. Den stora klockan, tonhöjd B, är också tillverkad i malm och skänktes till församlingen 1937. Ända fram till 2004 genomfördes klockringningen manuellt. Den sista manuella ringningen genomfördes vid helgmålsringningen den 24 april 2004 av kyrkvaktmästare Sven-Olof Carlsson.