Ungdomsgrupp
Foto: Christina Andersson

Barn och ungdom

Välkommen till församlingens barn och ungdomsverksamhet.

Söndagsträffen-för små och stora, ht 2021

Christina och Anna-Lena sjunger och berättar om Jesus.

Kyrkans Vuxen-barngrupp.

Kyrkans Vuxen-barngrupp är till för dig som är hemma med ditt/dina barn och vill träffa andra vuxna en stund.

Onsdagsskola (kyrkans barntimmar)

Sockengården Tostared onsdagar jämna veckor 17-18 Samling för barn 0-10 år.

Ungdomskören

övar tisdagar ojämna veckor under vt 2022 tills vidare i församlingshemmet i Björketorp 18.00 – 19.30. Ledare: Anna-Lena och Peter Bergqvist.

Barnkören MHS

Mountain Home Singers

Konfirmation

Konfirmandtiden innebär en möjlighet att få upptäcka den kristna tron och att få fördjupa sig i den. Den handlar om livets stora och viktiga frågor. Kristen undervisning, samtal, gudstjänster och gemensamma aktiviteter är viktiga delar som ingår. Välkommen att vara med om en spännande tid genom att delta i gemenskapen i gruppen!