Ideella medarbetare

Som ideell medarbetare kan du hjälpa till i kyrkans arbete på det sätt som du kan. Du kan bidra med ditt engagemang både i gudstjänsten och i vardagsarbetet.

Det finns många medarbetare i Västra Marks församling. En grupp är de anställda, en annan grupp är de förtroendevalda, men den största skaran av medarbetare är de ideella medarbetarna. Det kan handla om att ordna med kyrkkaffe, att vara gudstjänstvärd, att hälsa på hos människor, att vara med i dramagruppen, att sjunga i kör, eller att hjälpa till i en barngrupp.

 

Kanske du vill vara med som en ideell medarbetare? Då är du välkommen att ta kontakt med någon av de anställda. Det finns alltid uppgifter för nya ideella!