Fotskäls kyrka
Foto: Håkan Larsson

Fotskäls kyrka

Fotskäls kyrka är byggd 1864 på samma plats som den gamla medeltidskyrkan. Det sägs att den nya kyrkan byggdes utanpå den gamla och att den gamla kyrkan revs när den nya var färdig. 2004 påbörjades en stor inre renovering då man bl a upptäckte originalfärgen i taket från 1864. Församlingen beslöt att ta tillbaka den gamla färgen vilket medförde att den övriga färgsättningen återskapades så nära ursprunget som möjligt.

Dopfunten

Dopfunten tillhör gruppen kalkformade dopfuntar och är från sent 1100-tal. Den är kyrkans äldsta inventarie och har under en tid legat utslängd på kyrkogården men efter renoveringen 1915 togs den åter i bruk.

Målningarna

Målningarna på väggarna och i taket är gjorda av John Hedaeus, Borås, och de föreställer händelser ur Jesu liv. Under renoveringen 1955 rengjordes och förbättrades målningarna. Det är även John Hedaeus som har ordnat de blyinfattade korfönstren med glasmålningar.

Orgeln

Orgeln är Niklas Söderlings sista verk. Den byggdes 1874 efter en insamling i församlingen. Den är ett av få bevarade historiska orgelverk i Västsverige. 1990 renoverades den av Tostareds orgelfabrik.

Ljuskronorna

Våren 2000 stals ljuskronorna med glasprismor från 1880-talet. De ersattes med nytillverkade. De båda ljuskronorna i mässing med speglar kan vara från den gamla kyrkan.

Primklockan

På väggen under läktaren hänger en böneklocka, primklockan. Före reformationen användes klockan för att markera ögonblicket för Kristi kropp och blods närvaro i brödet och vinet.
 
 
Ursprungstext: Mona och Christer Ilbratt