Foto: Håkan Larsson

Begravning

Svenska kyrkan har en skyldighet att tillhandahålla en begravningsplats för alla som är bofasta eller folkbokförda i Sverige, oavsett om man är kristen, tillhör någon annan trosinriktning eller ingen alls. I Västra Marks församling finns sex kyrkogårdar med kist- och urngravplatser. Här finns även askgravplatser på alla kyrkogårdar utom Kattunga och på Surtebys kyrkogård finns det en askgravlund och en minneslund.

Då vi mister en nära anhörig och ställs inför sorgen kan det ibland kännas både tryggt och skönt att ha någon att prata med. Någon som lyssnar och kan svara på frågor. Du kan vända dig till någon av våra präster både före, under och efter begravningen. Du når dem på telefonnummer:

Kh Ola Larsson 0320-79 49 75

Km David Ekström 0320-79 49 76

Vår kantor finns också tillhands om du vill prata om musiken som ramar in begravningsgudstjänsten.

Du når henne på telefon:

Sofia Fransson 0320-79 49 77

I församlingen finns en livsglädjegrupp för dig som mist en nära anhörig. Ta kontakt med församlingsassistent Christina Andersson, 0320-79 49 72, för mer information.

 

 

Gravskick

Kistgravplatsen är den gravsättningsform som är vanligast inom vårt område. Gravplatsen upplåts oftast så att make/maka kan gravsättas på samma gravplats. På vissa delar av våra kyrkogårdar sker gravsättning med s.k. dubbelt gravdjup. På äldre gravplatser kan nya kistgravsättningar ske om det är etiskt möjligt med hänsyn till tidigare gravsättningar. Det är sällan några problem att gravsätta urnor på en gammal kistgravplats.

Urngravplatsen är avsedd för gravsättning av stoft som kremerats. På en urngravplats kan flera urnor gravsättas.

Askgravplatsen är ett nytt gravskick som innebär att askan efter stoftet gravsätts på en särskild gravplats. Gravplatsen utmärks genom att en namnplatta monteras på en sten på gravplatsen. De anhöriga betalar en engångssumma vid gravsättningen för skötsel under gravrättstiden. Huvudmannen ansvarar för den gemensamma skötseln av hela askgravplatsområdet och anhöriga kan sätta lösa blommor på anvisad plats och eventuellt sätta upp ljuslykta under den mörka delen av året.

Minneslund är en helt anonym gravsättningsform. Anhöriga kan sätta lösa blommor på en gemensam utsmyckningsplats.

Askgravlund är också ett nytt gravskick som är ett slags mellanting mellan minneslunden och askgravplatsen. Stoftet efter en avliden gravsätts inom askgravlunden och namnplatta monteras på en gemensam plats i askgravlunden. Anhöriga kan sätta lösa blommor på en gemensam utsmyckningsplats.