Sopplunch

Hajoms församlingshem kl 12:00-14:00 Sopplunchen serveras följande dagar: 23 mars och 20 april.

Välkomna!