Sopplunch

Hajoms församlingshem kl 12:00-14:00 Sopplunchen serveras följande dagar: 21/2, 20/3, 17/4.

Välkomna!