Inspelade gudstjänster från Västra Marks församling

Gudstjänster på sön- och helgdagar läggs ut på hemsidan samma dag ungefär 14.00. Inspelade gudstjänster, Söndagsträffen och bibelstudier läggs även ut på Facebook.

Kollekter

Du kan swisha kollekt även när vi enbart erbjuder förinspelade gudstjänster. Var god skriv: kollekt och ändamål.
 

Swish-nummer: 123 092 47 04

 Till och med onsdag efter aktuell söndag kan man swisha denna söndags kollekt. Därefter går pengarna till nästa söndags kollekt.

Gudstjänst på 1 sönd e trefaldighet i Berghems kyrka 220619.

Präst: Ingemar Svenungsson

Kantor: Elisabeth Johansson

Psalmer: 369:4,  18,  68,  69,  378:3,  200:7.

Kollekt: Bräcke diakoni

Musikgudstjänst på Heliga trefaldighets dag i Fotskäls kyrka 220612.

Präst: Ola Larsson

Organist: Samuel Eriksson

Psalmer: 338,  513

Kollekt: Act Svenska Kyrkan

Program 

Orgelstycken av César Franck

Fantaisie C-dur

Pastorale

Prélude, Fugue et Variation

Chorale 1 E-dur

Gudstjänst på Heliga trefaldighets dag i Tostareds kyrka 220612.

Präst: Owe Johansson

Kantor: Sofia Fransson

Psalmer: 5,  18,  339,  338,  712,  19.

Kollekt: Act Svenska Kyrkan

Konfirmationshögmässa på Pingstdagen i Fotskäls kyrka 220605.

Präst: David Ekström

Kantor: Elisabeth Johansson

Psalmer: 406,  10,  161,  293,  393,  6.

Kollekt: Åh stiftsgård

Musikgudstjänst på Pingstdagen i Berghems kyrka 220605.

Aftonbön: Lars Albinsson

Kanror: Sofia Fransson

Medverkande: Hanna Persson tvärflöjt, Alma Oscarsson orgel

Kollekt: Åh stiftsgård

Inledning
När vår Herre klär sommarn
Diktläsning
När sommarn bjuder på sin grönska
Om trosbekännelsen
Credo
Textläsning
SvPs 587 verserna 1, 6, 9, 11 och 12
Guds vackraste tanke
Textläsning
Luk. 17:21
Herre, hjälp mig nu idag
Diktläsning
Ett litet steg i taget
Textläsning
Joh. 1:1-5
Kom Du som är ljuset
Textläsning
SvPs 522 verserna 1 och 4
Med bön tror jag det menas
Aftonbön
Välsignelsen
F: Amen, amen, amen 

Alleluja
Diktläsning
Gud, öppna mej
Bön
Precis som förr ber jag Gud som haver
Textläsning
SvPs 311
Högt ovan himmelens stjärnor
Avslutning
Närhetskoral
Vers 1-solo
Vers 2-4 församlingssång 

 

Konfirmation i Fotskäls kyrka på pingstafton 220604.

Präst: David Ekström

Kantor: Elisabeth Johansson

Psalmer: 201,  582,  715,  6.

Kollekt: Nödhjälp Ukraina genom Nordisk Östmission

Gudstjänst på Söndagen före Pingst i Hajoms kyrka 220529.

Präst: Ola Larsson

Kantor: Karin Eriksson

Psalmer: 35,  10,  682,  53,  646,  162:4.

Kollekt: Act Svenska Kyrkan

Gudstjänst på Kristi himmelsfärds dag i Fotskäls kyrka 220526.

Präst: David Ekström

Kantor: Elisabeth Johansson

Psalmer: 159,  10,  414,  474,  158,  159:4.

Kollekt: Svenska Kyrkans Unga ½ Salt, barn och unga i EFS ½.

Gudstjänst Bönsöndagen i Hajoms kyrka 220522.

Präst: Hasse Andersson

Kantor: Elisabeth Johansson

Psalmer: 525,  10,  771,  209,  522,  210.

Kollekt: Abrigo Rainha Silvia

Gudstjänst 5 sönd i påsktiden i Surteby kyrka 220515.

Präst: Ola Larsson

Kantor: Elisabeth Johansson

Psalmer: 162, 10,  657,  364,  359,  161:3.

Kollekt: Sveriges kristna råd

Lovsångsgudstjänst i Surteby kyrka på 4 söndagen i påsktiden 220508.

Präst: David Ekström

Medverkande:  Ungdomskören och familjen Bergqvist

Psalmer: 10.

Kollektändamål:  Ukraina via Nordisk Östmission

Högmässa på 4 sönd i påsktiden i Hajoms kyrka 220508.

Präst: Ola Larsson

Kantor: Sofia Fransson

Psalmer: 469,  10,  778,  577,  303,  465:2,  70,  298.

Kollekt: Ukraina via Nordisk Östmission

 

Gudstjänst 3 sönd i påsktiden i Fotskäls kyrka 220501.

Präst: Ola Larsson

Kantor: Henrik Karlsson

Psalmer: 558,  469:4,  472,  251,  59.

Kollekt: Evangeliska fosterlandsstiftelsen

 

Gudstjänst 2 sönd i påsktiden i Hajoms kyrka 220424.

Präst: Ove Johansson

Kantor: Tomas Wiklund

Psalmer: 251, 10,  359,  43,  420:2,  198.

Kollekt: Göteborgs och Skara stifts flyktingfond ½  Kristna fredsrörelsen ½ (S)

 

Gudstjänst Annandag påsk i Surteby kyrka 220418.

Präst: Ola Larsson

Kantor: Tomas Wiklund

Psalmer: 147,  663,  466,  470,  149:3.

Kollekt: Act Svenska kyrkan

 

Högmässa i Fotskäls kyrka på Påskdagen 220417.

Präst: Ola Larsson

Kantor: Sofia Fransson

Medverkande: Kyrkokören, Magnus Hylander trumpet

Psalmer: 146:1,  10, 147,  153,  154.

Kollekt: Ukraina via Nordisk Östmission

Aftonsång Långfredag i Surteby kyrka 220415.

Präst: David Ekström

Kantor: Karin Eriksson

Psalmer: 140,  143,  460,  700:1,  458.

Långfredagsgudstjänst i Berghems kyrka 220415

Präst: Ola Larsson

Kantor: Sofia Fransson

Medverkande: Kyrkokören

Psalmer: 143,  142,  140,  700:1,  456:1,5,  138:4

Högmässa i Hajoms kyrka på Skärtorsdagen 220414

Präst: David Ekström

Kantor: Sofia Fransson

Psalmer: 393,  70,  76.

 

Gudstjänst i Hajoms kyrka på Palmsöndagen 220410

Präst: Hasse Andersson

Kantor: Karin Eriksson

Försångare: Marie Eriksson

Psalmer: 135,  688,  738,  105,  775,  700:1,  38.

Kollektändamål:   Act Svenska kyrkan

Gudstjänst i Hajoms kyrka på 5 sönd i fastan 220403.

Präst: Ola Larsson

Kantor: Sofia Fransson

Medverkande: Anna Cederqvist solosång

Psalmer: 137,  345:4,  45,  700:1,  775.

Kollektändamål:   Ukraina via Nordisk Östmission

Gudstjänst i Surteby kyrka på Jungfru Marie bebådelsedag 220327.

Präst: Ingemar Svenungsson

Kantor: Sofia Fransson

Medverkande: Kyrkokören

Psalmer: 1:4-5,  164,  112,  5:3

Kollektändamål:   Svenska Kyrkans Unga ½ Svenska Kyrkosångsförbundet ½

 

Gudstjänst i Tostareds kyrka på 3 sönd i fastan 220320.

Präst: Hasse Andersson

Kantor: Henrik Karlsson

Psalmer: 96,  781,  284, 738,  700:1,  137.

Kollektändamål:   Act Svenska kyrkan

 

 

Lovsångsgudstjänst i Surteby kyrka på 3 söndagen i fastan 220320.

Präst: Ola Larsson

Medverkande: Familjen Bergqvist, ungdomskören

Psalmer: 702,  704.

Kollektändamål:  Act Svenska kyrkan

Gudstjänst i Tostareds kyrka på 2 sönd i fastan 220313.

Präst: David Ekström

Kantor: Karin Eriksson

Psalmer: 253,  551,  557,  230,  388,  388:5,  280.

Kollektändamål:   Nordisk Östmission, plusgiro 42 20 57-0

 

Gudstjänst med stora och små i Berghems kyrka på 2 sönd i fastan 220313.

Präst: Ola Larsson

Kantor: Sofia Fransson

Medverkande: Moutain Home Singers och Frida Albinsson

Psalmer: 248,  21,  249:2,  45.

Kollektändamål:   Nordisk Östmission, plusgiro 42 20 57-0

Gudstjänst i Hajoms kyrka på 1 sönd i fastan 220306.

Präst: David Ekström

Kantor: Henrik Karlsson

Psalmer: 567,  543:4,  566,  569,  48,  700:1,  568.

Kollektändamål:   Helsjöns folkhögskola

Askonsdagsmässa i Hajoms kyrka 220302.

Präst: Ola Larsson

Kantor: Henrik Karlsson

Psalmer: 438,  670,  549,  440:6,  45.

Kollektändamål:   Nordisk Östmission

Gudstjänst i Berghems kyrka på Fastlagssöndagen 220227.

Präst: David Ekström

Kantor: Sofia Fransson

Medverkande: Kyrkokören

Psalmer: Kör: Löftets landskap, T Boström, Ps 135,  Ps 695:1,  Ps 543:4,  Kör/förs: Ps 656 Visa mig Herre din vägPs137,  Kör: Mitt rikes hemlighet, Natalie SteethPs 441,  Ps 700:1,  Ps 453,  Ps 38,  Kör: Kom, Du som är ljuset, Burman/Carlshamre.

Kollektändamål:   Act Svenska kyrkan

Gudstjänst i Hajoms kyrka på Sexagesima 220220.

Präst: Ola Larsson

Kantor: Karin Eriksson

Psalmer: 237,  697:6,  657,  53,  88,  375:2,  393,  237:3.

Kollektändamål:   Missionsbåten Elida

Gudstjänst i Surteby kyrka på Sexagesima 220220.

Präst: Hasse Andersson

Kantor: Christina Zetterberg

Psalmer: 722,  10,  688,  53,  377,  2:3.

Kollektändamål:   Missionsbåten Elida

Gudstjänst i Berghems kyrka på Septuagesima 220213.

Präst: David Ekström

Kantor: Henrik Karlsson

Psalmer: 291,  18,  247,  177:2,  346:5,  580:5.

Kollektändamål:  Församlingens diakonala verksamhet

Gudstjänst i Fotskäls kyrka på Kyndelsmässodagen 220206.

Präst: David Ekström

Kantor: Sofia Fransson

Psalmer: 479,  478,  348,  430:4.

Kollektändamål:  Kyrkosångsförbunden i Göteborgs stift.

Gudstjänst i Hajoms kyrka på 4 sönd e trettondedagen 220130.

Präst: David Ekström

Kantor: Karin Eriksson

Psalmer: 406,  206,  550,  40,  560.

Kollektändamål:  Svenska kyrkans unga

Gudstjänst i Surteby kyrka på 3 sönd e trettondedagen 220123.

Präst: Ola Larsson

Kantor: Henrik Karlsson

Psalmer: 414,  658,  491:3,  228:3,  131:3.

Kollektändamål:  Svenska Bibelsälskapet

Gudstjänst i Surteby kyrka på 2 sönd e trettondedagen 220116.

Präst: David Ekström

Kantor: Henrik Karlsson

Psalmer: 586,  363:3,  65,  355,  276.

Kollektändamål:   Minna-mottagningen i Göteborg

Gudstjänst i Surteby kyrka på 1 sönd e trettondedagen 220109.

Präst: David Ekström

Kantor: Sofia Fransson

Psalmer: 350,  68,  431:4,  332:3,  5.

Kollektändamål:  Operation Smile 

Gudstjänst i Tostareds kyrka på trettondedag jul 220106

Präst: David Ekström

Kantor: Karin Eriksson

Psalmer: 131,  34,  132,  134,  430.

Kollektändamål:  Act Svenska kyrkan

Gudstjänst i Hajoms kyrka på trettondedag jul 220106

Präst: Ingemar Svenungsson

Kantor: Sofia Fransson

Solosång: Anna Cederqvist

Psalmer: 132,  130,  131,  122:3

Kollektändamål:  Act Svenska kyrkan

Gudstjänst i Berghems kyrka på sönd e nyår 220102.

Präst: Ola Larsson

Kantor: Henrik Karlsson

Psalmer: 405,  665,  56,  404,  125:13.

Kollektändamål:  Kyrkans SOS

Gudstjänst i Hajoms kyrka på Nyårsdagen 220101.

Präst: Ingemar Svenungsson

Kantor: Karin Eriksson

Psalmer: 42,  273:2,  194,  516,  196.

Kollektändamål:  Lärljungagården i Torestorp