Hajoms kyrka
Foto: Håkan Larsson

Hajoms kyrka

De äldsta delarna av Hajoms kyrka är från tidig medeltid vilket märks på den kraftiga södra muren. Bakom putsen döljer sig medeltida kalkmålningar. På grund av folkökningen har kyrkan byggts ut både på längden och bredden och dess nuvarande storlek fick den på 1700-talet. Både altaruppsatsen, predikstolen och läktarskranket med sina bilder av Jesus och apostlarna härstammar från denna tiden.

Dopfunten

Dopfunten är från sent 1100-tal. Här finns tre bildfält som berättar om den gamla Staffanlegenden. Först rider Staffan i natten och får se den märkliga stjärnan. På nästa bild berättar Staffan för Herodes om det under som skett. Herodes reser sig förskräckt och tuppen flaxar upp från måltiden. Till vänster ser man tuppen sitta i ornamentet och utropa: Christus natus est! Kristus är född!
Den tredje bilden föreställer Staffans martyrdöd. Här finns även en bild av den heliga Kristoffer som bär Jesusbarnet över en strid ström och en bild av Jesusbarnet i templet.

Takmålningar

1775 målade Axel Wijbeck från Varberg de vackra takmålningarna. Ovanför altaret syns Kristus vid Faderns högra sida och ovanför dem svävar Andens duva (treenigheten). I mitten av taket finns en stor ängel med Guds ord i sin hand, 2 Kor. 5:20 "Kommen, låten eder försona med Gud". Runt ängeln finns en mängd mindre änglar samt de saliga människorna i himmelen.

Interiör Hajoms kyrka
Foto: Håkan Larsson

Längs takets långsidor finns sex medaljonger som berättar om Jesu liv: Bebådelsen, Jesu födelse, Getsemanelidandet, Korsfästelsen, Uppståndelsen samt Himmelsfärden.
Över orgelläktaren finns bilder av den bundne Satan och längst fram över mittgången, den triumferande Kristus med jorden som sin fotapall.

Övriga inventarier

Orgeln byggdes 1968 av Tostareds orgelfabrik. Tidigare fanns där en orgel från 1902. De äldsta orglarna i kyrkans historia byggdes av klockare Hans Josefsson 1855 och 1864.
Ovanför dopfunten finns ett krucifix som tidigare satt på altaruppsatsen.
Kyrkans nattvardskalk och patén är från 1780.

Kyrkogård, klockstapel och kyrkklockor

Vid den södra korväggen finns några äldre gravstenar uppställda. På en av dem finns följande inskription:

Som en ung ros, then om morgonen herlig står
kan om aftonen vara avskuren som en vevares tråå.
I H S (Jesus människornas frälsare) A B D
Anno 1661 

På kyrkogården står en klockstapel från 1683. Där finns två klockor. Den mindre är gjuten 1704 av Peter Böök i Göteborg och den större är betydligt äldre men köptes inte förrän 1875.