Stick-café.

Hajoms församlingshem tisdagar ojämna veckor 14-17. Start 29 augusti 2023 Björketorps församlingshem torsdagar jämna veckor 13.30-16.00. Start 24 augusti 2023.

Välkomna!