Berghems kyrka
Foto: Håkan Larsson

Berghems kyrka

Berghems kyrka är ursprungligen från tidig medeltid. 1696 tog man ned en gammal altartavla skuren i ek som då skulle ha varit 600 år gammal. 1826 uppfördes tornet i väster så att kyrkan fick det utseende den har idag. Kyrkan är byggd i gråsten, 23 meter lång, 9,5 meter bred och 5 meter hög upp till taklisten.

Medeltidskyrkan var betydligt mindre, men högre i tak. Rester av denna kyrka finns under den nuvarande kyrkans golv. Dessutom står den södra muren ännu kvar. Högst upp på denna mur ser man en målning från 1400-talet, där Jesus instiftar den Heliga nattvarden.

Dopfunten

Berghems kyrkas dopfunt är från 1400-talet. Den är gjuten som en liten klocka i malm. Längs funtens nedre del finns en latinsk inskrift med gotisk minuskeltyp. Dess översättning lyder:

Herrens år 1449 är detta arbete gjort och förfärdigat av konstnärerna Johan och Henrik.

På dopfunten ses även ett pilgrimsmärke föreställande ett skäggigt biskopshuvud omgivet av två änglar. Biskopen anses vara helgonet S:t Servatius från Maasricht i Holland. Under orosåret 1563 grävdes dopfunten ner och återfanns först 100 år senare. Över dopfunten hänger ett votivskepp av okänd ålder, restaurerat 1951.

 

Läktaren
På läktarbarriären finns tavlor föreställande Jesus och apostlarna. Dessa tavlor är från 1700-talet. Bakom barriären står en pneumatisk orgel byggd av Åkerman och Lunds orgelfabrik. Den byggdes 1927 och invigdes 1928.

Klocktornet

Fram till början av 1800-talet stod det ett klocktorn i trä på kyrkogården. Det var emellertid i såpass dåligt skick att man beslöt att förse kyrkan med ett klocktorn i sten. Detta stod färdigt 1826 och är försett med en liten lanternin. Kyrkklockorna är från 1400-talet.

Övriga inventarier
Altaruppsatsen och predikstolen är av snidat, målat och delvis förgyllt trä från år 1696 respektive 1694.
I kyrkan finns en nattvardskalk i förgyllt silver från 1630. Den fördes hit under trettioåriga kriget från slottet Svihov i före detta Tjeckoslovakien.
Ljuskronorna i mittgången är från 1700-talet och troligtvis skänkta i samband med invigningen av den om- och tillbyggda kyrkan som stod färdig under 1790-talet.
Den gamla mässhaken i brunröd blommerad sammet med krucifix i silver förvaras numera på Borås museum. Den är från 1638.