Krusifix Hajoms kyrka
Foto: Håkan Larsson

Gudstjänst

Gudstjänsten handlar om möten. I gudstjänsten får vi möta den helige. Vi får också möta varandra och gemensamt tacka och bedja, sjunga och uppleva.

Gudstänsten är något som vi firar tillsammans. Ibland talar vi om gudstjänsten som diakoni och liturgi, där diakoni är den praktiska tjänsten åt andra. Gudstjänst sker också i vardagen! Liturgi betyder folkets arbete och därför blir kyrkan vår arbetsplats. Kyrkan är invigd till gudstjänst och här får vi göra tjänst åt Gud. Tillsammans är vi församling, därför kan man aldrig tala om publik i ett gudstjänstrum. Delaktighet har blivit ett mycket viktigt ord i gudstjänstsammanhang. Det gäller att hitta former så att alla känner sig delaktiga i gudstjänsten, det är inte alltid så lätt och här får vi hjälpas åt att finna former och uttryckssätt.
Gudstjänst kan aldrig vara underhållning. Det handlar inte om vad vi kan få ut av en gudstjänst. Vad det handlar om är vad Gud kan få in i oss. Det är mycket som vi kan få i gudstjänsten som vi sedan kan föra vidare ut i vardagen.
Vi firar vår gudstjänst tillsammans med andra kristna över hela jorden och i alla tider, och vi ser vår gudstjänst som en förberedelse inför den himmelska gudstjänsten. 
Välkommen till våra gudstjänster!

Inom Västra Marks församling finns 5 kyrkor och 1 kapell.  I Kattunga kapell och kyrkoruinen firar vi gudstjänst någon gång i månaden från Kristi himmelsfärds dag och fram t om augusti.

Inspelade gudstjänster från Västra Marks församling

Gudstjänster på sön- och helgdagar läggs ut på hemsidan samma dag ungefär 14.00. Inspelade gudstjänster, Söndagsträffen och bibelstudier läggs även ut på Facebook.

Kvällspsalmer

Sofia Fransson spelar och sjunger några kvällspsalmer. 191 Den dag du gav oss, Gud, är gången 193 Gud som haver barnen kär 189 Bliv kvar hos mig

Kyrkohandbokens mässmusik

I den nya kyrkohandboken finns flera alternativ till gudstjänstmusik. Introduktion kommer att ske vid 1:a söndagen i advent. Här nedan finns länkar till inspelad musik och texter presenterade för de olika alternativen.