Foto: Inga Karhu

Ludvika församling

Välkommen till Svenska kyrkan i Ludvika