Foto: Marie Åberg-Persson

Ludvika församling

Välkommen till Svenska kyrkan i Ludvika

En stor gravkrans och en ljuslykta på en gravplats.

Information om gravlyktor

Vänligen ber vi er avlägsna vinterns gravlykta från er gravplats senast 30 april

VARNING FÖR ERBJUDANDEFAKTUROR

Vi varnar för erbjudandefakturor för gravskötsel och gravrättsinnehavare från privata företag.

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Dopet – livets första fest

Allt du behöver veta om dopet