Ge din kollekt med Swish

Du som vill kan nu ge din kollekt med SWISH

Kollekt i Ludvika Ulrika kyrka swishar du till nr:123 319 87 77

Kollekt i Lillkyrkan swishar du till nr: 123 527 66 47

Om du väljer att betala kollekt med Swish är det viktigt att du i ditt Swish-meddelande uppger datumet för den gudstjänst då kollekten upptogs, så att kollekten kan tillfalla det tilltänkta ändåmålet på den aktuella kollektdagen.         Vid Swish-betalning söndag till tisdag efter aktuell gudstjänst kommer de inkomna medlen att registreras som kollekt. Vid Swish-betalning onsdag till lördag efter aktuell gudstjänst kommer de inkomna medlen tillfalla samma ändamål, men registreras som gåva.

Har du frågor om swish-betalningar är du välkommen att kontakta oss på          tel: 0240-66 90 10