Foto: Maria Bergendahl

Kyrkogårdar

Gamla kyrkogården

1782 bifölls Ludvika kapellförsamlings begäran i Grangärde om egen kyrkogård. Kyrkogården anlades intill nybyggda Ludvika Ulrika kyrka och togs i bruk två år senare. Marken skänktes av Ludvika Bruks ägare J A Cedercreutz. Brukets trägårdsmästare, klockaren Johan Wikström, var den förste som vigdes till vila på kyrkogården.

Lyvikens kyrkogård

Om Lyvikens kyrkogård sägs det att den är "pärlan" i Ludvika församling samt hela kommunens förnämsta parkområde. Ett besök i den vackert belägna kyrkogårdsparken i sluttningen av Lyviksberget ner mot sjön Väsman, kan avgöra riktigheten i påståendet.