Foto: A Rajala

Lyvikskapellet

Inbäddad av lummig grönska ligger Lyvikskapellet som en av Ludvika församlings klenoder. I sin särpräglade byggstil är kapellet den centrala punkten på 
Lyvikens kyrkogård. 

Kapellet invigdes söndagen den 29 oktober 1922 av prosten Anders Magnevill, Grangärde. Kapellets tornspira är guldbelagd. Andra egenheter är ytterdörrens beslag, smyckade motiv i specialbeställda smidesarbeten. Inne i kapellet lägger man främst märke till den vackra glasmosaiken i fönstret ovanför koret.