Lyvikens kyrkogård

Om Lyvikens kyrkogård sägs det att den är "pärlan" i Ludvika församling samt hela kommunens förnämsta parkområde. Ett besök i den vackert belägna kyrkogårdsparken i sluttningen av Lyviksberget ner mot sjön Väsman, kan avgöra riktigheten i påståendet.
Benämningen Nya kyrkogården myntades redan 1916 då församlingen beslutade om anläggning av en ny griftegård.
Begravningsplatsen vid Ludvika kyrka hade inte tillgång till mark för överskådlig tid,och behovet av ett gravkapell var stort.

Fem alternativa områden togs fram. Valet föll på Lyviken och fem tunnland mark förvärvades av Ludvika Bruksegare AB.
De första kvarteren med gravplatser anlades omedelbart. En ung kvinna, dotter till en byggmästare i Lorensberga, var den första som vigdes till vila på Lyvikens kyrkogård den 28 september 1919.