Våra Förtroendevalda

KYRKOFULLMÄKTIGE - MANDATPERIOD 220101 - 251231

Det totala antalet mandat i Kyrkofullmäktige är från och med 2014 minskat till 25, mot tidigare 31.
Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna att delta.
 
Kyrkofullmäktiges ordförande: Sven-Erik Källman (Socialdemokraterna)
1:a vice ordförande: Brittsiv Åsberg (Socialdemokraterna)
2:a vice ordförande: Terese Hamberg (Centern)
 
Kyrkofullmäktiges ledamöter:
Anette Andersson  S                                               
Hag Lasse Persson S                                        
Eva de Marothy  S                                                         
Joacim Hellqvist  S   
Maino Wohlfeil  S                                                                                            
Sven-Erik Källman S                                
Brittsiv Åsberg  S                                                    
Göran Andersson  S   
Ann Wester  S                                                          
Marlene S Otterborn  S   
Christina Lerström  S      
Robert Svensson  S         
Terese Hamberg  C          
Magnus Lindström  C      
Christel Adolfsson  C       
Morgan Norin KSiLF         
Jan Norrgo  KSiLF             
Barbara Larsson  KSiLF    
Marie Berg  KSiLF            
Anders Pryd  KSiLF          
Christina Olsson  KSiLF  
Bengt Andersson  KSiLF  
Aleksandra Börgesen  Partilös 
Lennart Sand Partilös 
Jan Larsson  Visk (Vänstern i Svenska kyrkan) 
 
Kyrkorådets ordförande: Anette Andersson (S)
Vice ordförande: Jan Norrgo (Kyrklig Samverkan i Ludvika Församling)
 
Kyrkorådets ledamöter:
Anette Andersson  S 
Joacim Hellqvist  S    
Sven-Erik Källman  S 
Christina Lerström  S   
Ann Wester  S
Morgan Norin KSiLF    
Jan Norrgo  KSiLF        
Marie Berg  KSiLF       
Magnus Lindström  C 
Kyrkoherden Simon Johansson (självskriven)