Våra Förtroendevalda

Kyrkovalets resultat

 21.13 % av församlingens röstberättigade medlemmar
valde att rösta i Kyrkovalet den17 september 2017.
Det är en ökning med 7,9 % jämfört med valet 2013.
 
Rösterna fördelades enligt följande:
Arbetarepartiet Socialdemokraterna       48,64 % Antal mandat: 12
Kyrklig Samverkan i Ludvika församling   44,04 % Antal mandat: 11
Sverigedemokraterna                              7,32 % Antal mandat: 2
 
Det totala antalet mandat i Kyrkofullmäktige är från och med 2014
minskat till 25, mot tidigare 31.
 
- - - - - - -
Den 1 januari 2018 är det dags för det nyvalda Kyrkofullmäktige att ta över allt arbete i församlingen. Under hösten 2017 kommer dock några viktiga val att äga rum, bland annat av församlingens Kyrkoråd och av Kyrkogårds- och fastighetsutskottet.
Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna att delta.