Sjukhuskyrkan

När så mycket inom vården handlar om kroppen vill Sjukhuskyrkan värna själens behov

Sjukhuskyrkan är det samlade namnet för andlig vård inom hälso- och sjukvården.

Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och förmedlar kontakt med kyrkor och andra trossamfund.

Sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och för inga journaler.

Sjukhuskyrkans symbol talar om nya möjligheter ur det brustna.

 

 

Diakon: Kerstin Bengstsson, tel: 0240-66 90 19 

e-post: kerstin.bengtsson@svenskakyrkan.se