Foto: Inga Karhu

Gamla kyrkogården

1782 bifölls Ludvika kapellförsamlings begäran i Grangärde om egen kyrkogård. Kyrkogården anlades intill nybyggda Ludvika Ulrika kyrka och togs i bruk två år senare. Marken skänktes av Ludvika Bruks ägare J A Cedercreutz. Brukets trägårdsmästare, klockaren Johan Wikström, var den förste som vigdes till vila på kyrkogården.

Kyrkogården har byggts ut i flera omgångar. Största utbyggnaden skedde 1953 efter ett större markförvärv. Senaste kompletteringen, förmodligen den sista för denna mer än 200-åriga kyrkogård, gjordes 1985 med kvarter avsedda endast för urngravar.
Den kallas i dagligt tal Gamla kyrkogården , från den tid då Lyvikens kyrkogård började byggas 1919 som Ludvikas nya gravplats.