Gravskötsel

Från år 2020 sker en prisjustering enligt följande:

Avgift för skötsel inkl plantering

Urngrav och jordgrav   710 kr

 

Avgift för endast skötsel                                                                              (Skötsel av gravrabatt, rensning, vattning. Grundskötsel ingår)

Urngrav och jordgrav  415 kr

 

Avgift för endast plantering                                                                   (Plantering av sommarblommor, ej perenner. Grundskötsel ingår ej)

Urngrav och jordgrav  295 kr

 

Grundskötselavgift(gräsklippning)  190 kr

Övrigt

Vinterkrans  130 kr

Ljungtuva   55 kr

Tändning av ljus (endast till Alla helgons helg och jul)  55 kr

Tvätt av gravsten  375 kr

Rätning av gravsten  250 kr

Askgrav alternativ 1:  4 000 kr

Askgrav alternativ 2:  4 500 kr

Förnyelse av gravrätt i 15 år  700 kr

Återanvänd gravsten  500 kr.                                                                            

Köp av tidigare använd gravsten: sten inklusive ev.sockel, rådgivning vid val av sten för anspassning till aktuell gravplats samt framtagning av sten.                                                                             

 

Adress och telefonnummer

Kyrkogårdsförvaltningen, Box 293, 771 26 LUDVIKA

Besöksadress: Faluvägen 1

Tel. 0240-66 90 14 Christina Berggren,
Tel. 0240-66 90 15 Per Andersson

Kyrkogårdsförvaltningen Ludvika

Alternativa förslag till Gravskötsel, Ludvika församlings kyrkogårdar.

1. Löpande avtal

Faktura skickas ut till kunden under mars månad varje år, på den årliga summan för skötsel/plantering.

 

2. Avräkningskonto

Om kunden önskar skötsel och plantering för längre tid finns alternativet med det vi kallar, avräkningskonto. Ett avtal tecknas, dock längst t o m gravrättstidens utgång.

Kunden betalar in en ”större” summa pengar, t ex vid arvsskifte, på Ludvika församlings avräkningskonto. Från detta konto görs ett årligt uttag för att täcka kostnaderna för skötsel och plantering på den aktuella gravplatsen under aktuellt år.

Övrigt

Kyrkogårdsförvaltningen skall kontinuerligt hållas underrättad om namn och adress på grav-rättsinnehavare samt ev. förändringar under gravrättstiden

Om du har frågor ring: 0240-66 90 14

Adress och telefonnummer
Kyrkogårdsförvaltningen
Box 293
771 26 LUDVIKA

Besöksadress:  Faluvägen 1

Christina Berggren
Tel. 0240-66 90 14 
Jonas Engvall
Tel. 0240-66 90 15