Foto: Inger Söderman

Gravskötsel

Från år 2022 sker en prisjustering enligt följande:

Grundskötselavgift(gräsklippning)  210 kr
Klippning av gräs på gravplatsen samt skötsel av grusgrav.
Putsning av gräs runt gravvård och stenram.
Enkel justering av gravvård.
Vissna blommor i vas tar bort.

Avgift för skötsel inkl plantering

Urngrav och jordgrav   740 kr

Avgift för endast skötsel
Skötsel av gravrabatt, rensning, vattning. Grundskötsel ingår

Urngrav och jordgrav  430 kr

Avgift för endast plantering
Plantering av sommarblommor, ej perenner. Grundskötsel ingår ej 

Urngrav och jordgrav  310 kr                          

Övrigt

Vinterkrans  140 kr

Ljungtuva   65 kr

Tändning av ljus (endast till Alla helgons helg och jul)  65 kr

Tvätt av gravsten  450 kr

Rätning av gravsten : timpris

Askgrav :  4 500 kr

Förnyelse av gravrätt i 15 år:  700 kr

Återanvänd gravsten  500 kr                                                                            

Köp av tidigare använd gravsten: sten inklusive ev.sockel, rådgivning vid val av sten för anspassning till aktuell gravplats samt framtagning av sten.                                                                             

 

Adress och telefonnummer

Kyrkogårdsförvaltningen, Box 293, 771 26 LUDVIKA

Besöksadress: Faluvägen 1

Tel. 0240-66 90 14 Christina Berggren,
Tel. 0240-66 90 15 Jonas Engvall
E-post: ludvika.kyrkogard@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårdsförvaltningen Ludvika

Alternativa förslag till Gravskötsel, Ludvika församlings kyrkogårdar.

1. Löpande avtal

Faktura skickas ut till kunden under mars månad varje år, på den årliga summan för skötsel/plantering.

 

2. Avräkningskonto

Om kunden önskar skötsel och plantering för längre tid finns alternativet med det vi kallar, avräkningskonto. Ett avtal tecknas, dock längst t o m gravrättstidens utgång.

Kunden betalar in en ”större” summa pengar, t ex vid arvsskifte, på Ludvika församlings avräkningskonto. Från detta konto görs ett årligt uttag för att täcka kostnaderna för skötsel och plantering på den aktuella gravplatsen under aktuellt år.

Övrigt

Kyrkogårdsförvaltningen skall kontinuerligt hållas underrättad om namn och adress på grav-rättsinnehavare samt ev. förändringar under gravrättstiden

Om du har frågor ring: 0240-66 90 14