Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Ludvika församling Besöksadress: Faluvägen 1, 77131 Ludvika Postadress: BOX 293, 77126 LUDVIKA Telefon:+46(240)669020 E-post till Ludvika församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravskötsel

Ludvika församling åtar sig skötsel och plantering enligt följande priser
(per år):

Avgift för skötsel inkl plantering

Urngrav och varvsgrav  685 kr

Jordgrav  775 kr

Avgift för endast skötsel 

Urngrav och varvsgrav  405 kr

Jordgrav  440 kr

Avgift för endast plantering 

Urngrav och varvsgrav  280 kr

Jordgrav  335 kr

Grundskötselavgift(gräsklippning)  180 kr

Övrigt

Vinterkrans  130 kr

Ljungtuva   55 kr

Tändning av ljus   55 kr

Tvätt av gravsten  375 kr

Rätning av gravsten  250 kr

Askgrav alternativ 1:  4 000 kr

Askgrav alternativ 2:  4 500 kr

Förnyelse av gravrätt i 15 år  700 kr

Återanvänd gravsten  500 kr.                                                                            

Köp av tidigare använd gravsten: sten inklusive ev.sockel, rådgivning vid val av sten för anspassning till aktuell gravplats samt framtagning av sten.                                                                             

 

Adress och telefonnummer

Kyrkogårdsförvaltningen, Box 293, 771 26 LUDVIKA

Besöksadress: Faluvägen 1

Tel. 0240-66 90 14 Christina Berggren,
Tel. 0240-66 90 15 Per Andersson

Kyrkogårdsförvaltningen Ludvika

Alternativa förslag till Gravskötsel, Ludvika församlings kyrkogårdar.

1. Löpande avtal

Faktura skickas ut till kunden under mars månad varje år, på den årliga summan för skötsel/plantering.

Priser år 2019

Skötsel och plantering

Urngrav  685 kr

Jordgrav  775 kr

Grundskötsel  180 kr

2. Avräkningskonto

Om kunden önskar skötsel och plantering för längre tid finns alternativet med det vi kallar, avräkningskonto. Ett avtal tecknas, dock längst t o m gravrättstidens utgång.

Kunden betalar in en ”större” summa pengar, t ex vid arvsskifte, på Ludvika församlings avräkningskonto. Från detta konto görs ett årligt uttag för att täcka kostnaderna för skötsel och plantering på den aktuella gravplatsen under aktuellt år.

2019 års priser: 675 kr för Urngrav och 765 kr för Jordgrav, kan höjas inför kommande år och kunden betalar de nya priserna.

Övrigt

Kyrkogårdsförvaltningen skall kontinuerligt hållas underrättad om namn och adress på grav-rättsinnehavare samt ev. förändringar under gravrättstiden

Om du har frågor ring: 0240-66 90 14

Adress och telefonnummer
Kyrkogårdsförvaltningen
Box 293
771 26 LUDVIKA

Besöksadress:  Faluvägen 1

Christina Berggren
Tel. 0240-66 90 14 
Per Andersson
Tel. 0240-66 90 15