Ett kors av handgjort glas står på ett altare. Framför korset brinner ett ljus på en trefotad ljusstake.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Gudstjänster på olika platser

Gudstjänst firas varje söndag i Ludvika församling vanligtvis kl.11.00 i Ludvika Ulrika kyrka och kl. 16.00 i Lillkyrkan samt finsk gudstjänst kl. 15.00 en gång i månaden i Lillkyrkan. Gudstjänster kan även förekomma andra dagar i veckan. 

En gudstjänst kan gå till på olika vis men nästan alltid förekommer psalmsång, textläsning ur bibeln och bön.

Öppen för alla
Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, troende och icke troende. I gudstjänsten får vi hjälp att tolka våra liv och möta Gud. Men gudstjänsten är också ett tecken och vittnesbörd om kyrkans tro och närvaro i samhället. 
Språket kan vara lite högtidligt och ibland kan det som sägs och görs vara svårt att förstå betydelsen av. 

Måltiden ”nattvarden” viktig
Redan tidigt i den kristna historien blev måltiden ett viktigt inslag i gemenskapen. Det var en kärleksmåltid då man delade med sig av maten. Måltiden utvecklades snart till en handling där man mindes lärjungarnas sista måltid tillsammans med Jesus.

Man försökte också tolka betydelsen av att Jesus hade dött och uppstått. Den måltiden, ”nattvarden”, firas fortfarande i alla kristna kyrkor mer eller mindre ofta.
 

Välkommen!