Diakoni

Diakoni är medmänskligt tjänande. Det är att möta den enskilda människan utifrån hennes unika situation och det handlar om att se och stödja den som på något sätt far illa. Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling.

Diakon Hannu Mikkonen
hannu.mikkonen@svenskakyrkan.se 
tel. 0240 -66 90 54 
076-248 87 82

Diakon Kerstin Bengtsson
kerstin.bengtsson@svenskakyrkan.se 
Tel.0240-66 90 19 
070- 640 53 34

Diakon Andreas Lundell
andreas.lundell@svenskakyrkan.se
Tel: 0240 -66 90 28
073-023 28 84    

 •  Känner du dig ensam och isolerad? Saknar du någon som lyssnar?
 • Har du ekonomiska bekymmer och behöver rådgivning?
 • Upplever du att dina rättigheter fråntagits dig eller är du osäker på vad du har för rättigheter?
 • Vill du själv bidra till det diakonala arbetet?

 Genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet är det kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer.  Diakonin handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck.

Diakoni handlar också om att samverka med andra aktörer inom civilsamhället och då framförallt som

 • röstbärare och påverkansaktör
 • samverkanspart
 • utförare av välfärdstjänster

Diakoner och präster arbetar under tystnadsplikt. Det är bara prästerna som har den absoluta tystnadsplikten - det betyder att de under inga omständigheter får föra vidare det som sagts under ett själavårdande samtal eller bikt. Diakoner har däremot en anmälningsplikt, skyldighet att rapportera om en människa kommer till skada för sig själv eller riskerar att skada någon annan.

SJÄLAVÅRDSSAMTAL

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och du är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad du tänker och känner. I kyrkan kallar vi sådana samtal för själavårdssamtal.

Ett själavårdssamtal kan ske öga mot öga, via telefon, skype, chatt eller kanske brev. Själavård är en del av kyrkans omsorgsarbete och finns med i mycket av det som sker i kyrkan. I gudstjänsten, vid dop, vigsel, och begravning. I möte med konfirmander, besök på sjukhus och vid hembesök.

DIAKONEMBLEMET

Diakoner i Svenska kyrkan känns igen på sina diakonemblem i form av ett kors omslutet av en cirkel och i mitten av korset en duva med en olivkvist i näbben. Diakoner har liksom präster skjortor med ett vitt "frimärke" under hakan. Diakonernas skjorta är alltid grön.

ONSDAGSTRÄFFAR

Välkommen till en träff med lunchservering på Församlingsgården. Lunchen kostar 100 kr. Bord kan inte bokas i förväg. HÄR kan du läsa mer om Onsdagsträffar

 

SORGEGRUPPER

Har du förlorat någon? Att bearbeta sorg är ett tungt arbete. Nya  och svåra tankar kommer. Kom med i en enkel och kravlös grupp att dela erfarenheter med varandra.

För mer info kontakta diakon Kerstin Bengtsson, 0240- 66 90 19.

MÅNDAGSCAFÉ 

För äldre och anhörigvårdare 1 gång i månaden i samarbete med Ludvika Kommun och Röda Korset. HÄR kan du läsa mer om Måndagscafé

GUDSTJÄNSTER

Firas varje söndag 11:00 i Ludvika Ulrika kyrka och 16:00 i Lillkyrkan. Veckomässa varje onsdag 08:30 i Ludvika Ulrika kyrka.

SYFÖRENINGAR

Sjömanskretsen träffas varannan tisdag 13:30 udda veckor på Församlingsgården.

Arbetskretsen träffas varannan torsdag kl 13:00 i Lillkyrkan.

FAMILJERÅDGIVNINGEN

Livet blir inte alltid som vi tänkt oss. Alla drabbas vi någon gång av sorg och besvikelse, en relation som inte fungerar eller något annat som gör att livet förändras på ett sätt som vi själva inte har valt. Då kan samtal med en familjerådgivare vara ett sätt att finna nya vägar. Kyrkans familjerådgivning i Ludvika, Norrbärke och Gränge-Säfsnäs församlingar erbjuder samtal för familjer, par och enskilda.

 • Familjerådgivarna har sträng tystnadsplikt
 • Inga journaler förs
 • Du kan vara helt anonym
 • Samtalen är kostnadsfria

Oavsett tro, tvivel eller kyrkotillhörighet är du välkommen att kontakta oss på telefon: 0240- 61 18 50 eller sms: 073-072 30 16

 SJUKHUSKYRKAN

Sjukhuskyrkan är det samlande namnet för andlig vård inom hälso- och sjukvården. Sjukhuskyrkan finns till för patienter, personal och anhöriga. Sjukhuskyrkan är ekumenisk och förmedlar kontakt med andra kyrkor och trossamfund. Sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och för inga journaler. Samtal och andaktsrum finns på Ludvika lasarett.

KORNTÄPPANS MÖTESPLATS

Korntäppan tillfälligt stäng för ombyggnad.

Vi tar tacksamt emot gåvor till verksamheten. Intäkterna går till den diakonala verksamheten i församlingen.

FRIVILLIG? VÄLKOMMEN!

Många vill engagera sig både som medmänniska och för sin egen personliga utveckling. Ludvika församling söker dig som vill arbeta ideellt med kyrkan som bas.

FINSKSPRÅKIG VERKSAMHET

I församlingen finns det finskspråkig verksamhet i form av kör och samtalsgrupp. Med jämna mellanrum firas gudstjänst och mässa med finskspråkig präst eller diakon. För mer information, ta kontakt med diakon Hannu Mikkonen, 0240-66 90 54

 

Diakon Hannu Mikkonen
hannu.mikkonen@svenskakyrkan.se
tel. 0240 -66 90 54 
076-248 87 82

Diakon Kerstin Bengtsson
kerstin.bengtsson@svenskakyrkan.se
Tel.0240-66 90 19 
070- 640 53 34

Diakon Andreas Lundell
andreas.lundell@svenskakyrkan.se
Tel: 0240 -66 90 28
073-023 28 84    

HÄR finns blankett för bidragsansökan