Diakoni - Socialt arbete

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Det är mötet med den enskilda människan utifrån hennes unika situation. Det är att se och stödja det som på något sätt far illa. Diakoni är kristen tro omsatt i praktik

 •  Känner du dig ensam och isolerad eller längar du efter någon som lysnnar?
 • Har du ekonomiska problem och behöver rådgivning?
 • Upplever du att dina rättigheter fråntagits dig eller är du osäker på vad du har för rättigheter?
 • Vill du själv bidra?

DIAKONI - MEDMÄNSKLIGHET PÅ KYRKISKA

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Genom delaktighet, respekt och ömsedig solidaritet är det kyrkans uppdrag att möta människor i usatta livssituationer. Diakonins uppdrag är att ge människor i samhället marginal plats i församlignens mitt. Diakonin handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck. Diakoni är solidaritet med de svaga.

Diakoni handlar också om att samverka med andra aktörer inom civilsamhället och då framförallt som

 • röstbärare och påverkansaktör
 • samverkanspart
 • utförare av välfärdstjänster

Diakoner liksom präster arbetar under tysnadsplikt. Det är bara prästerna som har den absoluta tysnadsplikten - det betyder att de under inga omständigheter får föra vidare det som sagts under ett själavårdande samtal eller bikt. Diakoner har däremot en anmälningsplikt, skyldighet att rapportera om en människa kommer till skada för sig själv eller riskerar att skada någon annan.

SJÄLAVÅRDSSAMTAL

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och du är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad du tänker och känner. I kyrkan kallar vi sådana samtal för själavårdssamtal.

Ett själavårdssamtal kan ske öga mot öga i ett rum, via telefon, skype, chatt eller kanske brev. Själavård är en del av kyrkans omsorgsarbete och finns med i mycket av det som sker i kyrkan. I gudstjänsten, vid dop, vigsel, och begravning. I möte med konfirmander, besök på sjukhus och vid hembesök.

DIAKONEMBLEMET

Diakoner i Svenska kyrkan känns igen på sina diakonemblem i fors av ett kors omslutet av en cirkel och i mitten av korset en duva med en olivkvist i näbben. Diakoner har liksom präster skjortor med ett vitt "frimärke" under hakan. Diakonernas skjorta är alltid grön.

ONSDAGSTRÄFFAR

Välkommen till en träff med lunchservering på Församlingsgården.Tredje onsdagen varje månad, sept-nov och jan-maj. Lunchen kostar 80 kr. Bord kan inte bokas i förväg. HÄR kan du läsa mer om Onsdagsträffar

JUL I GEMENSKAP

Kom och dela gemenskap i juletid med skinksmörgås och risgrynsgröt.
2020 är ”Jul i gemenskap” tyvärr inställt pga rådande pandemi.

SORGEGRUPPER

Har du förlorat någon? Att bearbeta sorg är ett tungt arbete. Nya  och svåra tankar kommer. Kom med i en enkel och kravlös grupp att dela erfarenheter med varandra. För mer info kontakta Kerstin Bengtsson, diakon.

MÅNDAGSCAFÉ vid FÖRSAMLINGSGÅRDEN

För äldre och anhörigvårdare 1 gång i månaden i samarbete med Ludvika Kommun och Röda Korset.

GUDSTJÄNSTER

Firas varje söndag kl 11.00 i Ludvika Ulrika kyrka och kl 18.00 i Lillkyrkan. Veckomässa varje onsdag kl 08.30 i Ludvika Ulrika kyrka.

SYFÖRENINGAR

Sjömanskretsen träffas varannan tisdag kl 13.30 udda veckor på Församlingsgården.

Arbetskretsen träffas varannan torsdag kl 13.00 i Lillkyrkan.

FAMILJERÅDGIVNINGEN

Livet blir inte alltid som vi tänkt oss. Alla drabbas vi någon gång av sorg och besvikelse, en relation som inte fungerar eller något annat som gör att livet förändras på ett sätt som vi själva inte har valt. Då kan samtal med en familjerådgivare vara ett sätt att finna nya vägar. Kyrkans familjerådgivning i Ludvika, Norrbärke och Gränge-Säfsnäs församlingar erbjuder samtal för familjer, par och enskilda.

 • Familjerådgivarna har sträng tystnadsplikt
 • Inga journaler förs
 • Du kan vara helt anonym
 • Samtalen är kostnadsfria

Oavsett tro, tvivel eller kyrkotillhörighet är du välkommen att kontakta oss på telefon: 0240- 61 18 50 eller sms: 073-072 30 16

 

SAMTALSCIRKEL "LIVSSTEGEN"

Missbruk och destruktivt beteende handlar om så mycket mer än kemiska substanser, spel eller mat. Det kan handla om statusjakt, prestationsångest och utseendefixering. Vi brottas alla med känslor av stress, självförakt, svartsjuka, skam, kaos, skuld, bitterhet eller viljan att alltid vara till lags. Detta gör att det kan vara svårt att utvecklas som männsika. Livsstegen är en inspirationsbok för andlighet och personlig utveckling. Cirkeln vänder sig till alla som kanske inte bekänner sig till en tro men ändå längtar efter ett nytt livsinnehåll.

Cirkeln startar när vi är minst 8 deltagare, dock tidigast i januari. Tid och plats meddelas av samtalsledaren.

För anmälan och mer information kontakta Anita Alsbäck, tel: 076-84 88 670, epost: alsbäck@swipnet.se

SJUKHUSKYRKAN

Sjukhuskyrkan är det samlade namnet för andlig vård inom hälso- och sjulvården. Sjukhuskyrkan finns till för patienter, pesonal och anhöriga. Sjukhuskyrkan är ekumensik och förmedlar kontakt tillandra kyrkor och trossamfund. Sjukhuskyrkan har tystnasplikt och för inga journaler. Samtal och andaktsrum finns på Ludvika lasarett.

 

KORNTÄPPANS MÖTESPLATS

Mötesplats med café och loppis, onsdagar och torsdagar kl 13.30-17.30, samt en lördag i månaden kl 11.00-15.00.

Vi tar tacksamt emot gåvor till verksamheten. Intäckterna går till den diakonala verksamheten i församlingen.

VOLONTÄRER - DU BEHÖVS

Många vill engagera sig både som medmännsika och för sin egen personliga utveckling. Ludvika församling söker dig som vill arbeta ideellt med kyrkan som bas.

Några exempel på uppdrag är cafévärd, hämta skänkta möbler/saker, hämta mat till matkassar. Har du egna förslag på vad du vill göra, hör av dig till någon av diakonerna.

FINSKSPRÅKIG VERKAMHET

I församlingen finns det finskspråkig verksamhet i form av kör och samtalsgrupp. Med jämna mellanrum firas gudstjänst och mässa med finskspråkig präst eller diakon. För mer information, ta kontakt med Hannu Mikkonen.

 

Diakon Hannu Mikkonen
hannu.mikkonen@svenskakyrkan.se
tel. 0240 -66 90 54 
076-248 87 82

Diakon Kerstin Bengtsson
kerstin.bengtsson@svenskakyrkan.se
Tel.0240-66 90 19 
070- 64 05 334

HÄR finns blankett för bidragsansökan
OBS! Bidragsansökan måste vara oss tillhanda SENAST 14/12-2020.